Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79
Meld online

Conflicten en geweld

Inwonende minderjarige kinderen

Meld online

Wat?

Wanneer er thuis moeilijkheden zijn met je minderjarig kind, kan je, als je hierover wil spreken, bij onze diensten terecht. De moeilijkheden kunnen van verschillende aard zijn:

  • Is er sprake van geweld?
  • Merk je opvallende gedragsveranderingen?
  • Heb je vermoedens van druggebruik?
  • Is je kind betrokken bij een misdrijf en heb je hierover vragen?
  • Dreigt je kind om weg te lopen?
  • Weigert je kind naar school te gaan?

Herken je je in één van deze situaties, contacteer dan de politie.

Voor wie?

Ouders die moeilijkheden hebben met het gedrag van hun minderjarig kind.

Hoe melden?

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

  • Een medewerker van de dienst jeugd en gezin bespreekt met jou wat er misloopt.
  • We gaan na of er nood is aan verdere hulpverlening en wie hierbij betrokken wordt.
  • In geval van misdrijf of gevaar stellen we een proces-verbaal op en geven we meer info over het verdere verloop.


Meld online Meld online
Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Onthaal en klachtenbehandeling
011 27 95 79
PZ.BHT.onthaal@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen
Wijkantenne Ham
Wijkantenne Tessenderlo