Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Overlast

Kleine overlastproblemen (bevuiling, lawaai...)


We willen allemaal een leuke en nette gemeente waarin het aangenaam wonen is. Om dit mogelijk te maken moeten politie en gemeentebesturen kleine criminaliteit en asociaal gedrag snel en efficiënt kunnen aanpakken. Dit kan dankzij Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

Ook onze politiezone werkte een GAS-codex uit. Hierin staan duidelijke regels waarmee Beringen, Ham en Tessenderlo paal en perk willen stellen aan nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai,... kortom allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken.

Vroeger werden dit soort van kleine gevallen van overlast vaak niet behandeld. Vanaf 1 oktober kunnen we daar toch tegen optreden. Overtredingen kunnen vastgesteld worden door de politie en door speciaal daarvoor aangestelde gemeentelijke ambtenaren. Een gezamenlijke, provinciale sanctionerende ambtenaar kan boetes opleggen of taakstraffen uitdelen. Bemiddelen behoort ook tot de mogelijkheden. Overtredingen worden vanaf 1 oktober dus niet meer doorgestuurd en behandeld door het parket.

Wat is een overtreding?
De GAS codex bevat een hele lijst van overtredingen die een GAS-sanctie kunnen opleveren. Vaak komen die voort uit al bestaande politiereglementen; soms gaat het om nieuwe, aangepaste bepalingen. We proberen even concreet te maken wat nu precies een overtreding is.

Je bent bijvoorbeeld in overtreding als je:

  • wilde dieren (zwerfkatten, duiven,…) voedert;
  • gaat wandelen met je hond zonder een hondenpoepzakje bij te hebben;
  • affiches aanplakt op een verkeersbord;
  • een grafzerk beschadigt;
  • je autoradio zo luid zet dat het buiten de auto hoorbaar is;
  • je afval in een bos gooit (sluikstort);
  • je huisvuilzakken te vroeg buitenzet.

Het volledige overzicht vind je terug.

Voor wie?
GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan iedereen vanaf 14 jaar.

Eerst bemiddelen
Als er een overtreding vastgesteld wordt, kan de gemeentelijke vaststeller of de politie ervoor opteren om eerst een waarschuwing te geven en nog niet te verbaliseren. Indien er toch een PV wordt opgesteld, dan kan de provinciaal sanctionerende ambtenaar ervoor kiezen om via bemiddeling tot een oplossing te komen, vooraleer een boete op te leggen. Bemiddeling is verplicht bij minderjarigen. Ook gemeenschapsdienst kan een sanctie zijn voor jongeren. Voor de bemiddeling wordt beroep gedaan op de federale GAS-bemiddelaar met standplaats in Sint-Truiden.

Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen een maximumboete krijgen van € 175,00 of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur. Meerderjarigen betalen maximum € 350,00.

 

GAS-codex Politiezone Beringen/Ham/TessenderloMeer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Dienst communicatie
011 27 95 68
PZ.BHT.communicatie@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen
Wijkantenne Ham
Wijkantenne Tessenderlo