Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Toegankelijkheidsverklaring

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor personen met een handicap. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgelegd in de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van Europese Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.politie-bht.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform de regels zijn. Aan onderstaande eisen is nog niet voldaan (opsomming).

Gedeeltelijke toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is gedeeltelijk toegankelijk om de volgende reden(en):

  • Uploadveld voor media & afbeeldingen (plug-in)
    Het uploaden van een afbeelding is niet verplicht, dus het formulier kan zonder afbeeldingen worden ingezonden, dit zorgt maw niet voor hinder bij het indienen.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving:

  • PDF's (scans)

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 21 september 2020 na nazicht van de websitebouwer. De toegankelijkheidsverklaring werd voor het laatst herzien op 21 september 2020. 

De evaluatie van de naleving van het webplatform van de Politie aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van 

Feedback en contactgegevens

Merk je toch problemen op, of heb je vragen over toegankelijkheid? Contacteer ons dan via e-mail op Katrien.DeClercq@police.belgium.eu en geef hierbij de url door van de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord dat je ontving? Stuur dan een mail naar Katrien.DeClercq@police.belgium.eu