Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Over de politiezone

De zonale veiligheidsraad


Wat?

Om de doelstellingen te bewerkstelligen die de werkgever voor ogen heeft, is er overleg vereist. Binnen de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo bestaat er een systematisch overleg tussen enerzijds de politieoverheden (bestuurlijke en gerechtelijke overheid) en anderzijds de politiediensten (federale en lokale politie).

De zonale veiligheidsraad Beringen/Ham/Tessenderlo maakt het mogelijk om de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie te coördineren. In de zonale veiligheidsraad wordt de veiligheidsaanpak ontwikkeld overeenkomstig de methodologie bepaald in het zonaal veiligheidsplan.
De zonale veiligheidsraad komt samen telkens wanneer de werking of de beleidscyclus van de lokale politie dit vereist, met een minimum van twee keer per jaar.

De zonale veiligheidsraad is belast met volgende opdrachten:

  • Bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
  • Bevorderen van de optimale coördinatie bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • Evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan

Samenstelling?

Burgemeester Beringen Thomas Vints
Burgemeester Ham Marc Heselmans
Burgemeester Tessenderlo Karolien Eens
Procureur des Konings Guido Vermeiren
Korpschef Geert Wouters
Bestuurlijk directeur-coördinator Robin Minten
Gerechtelijk directeur-coördinator  
Arrondissementscommissaris Michel Carlier

 Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef
011 27 95 10
PZ.BHT.korpschef@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen