Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

De dienst jeugd en gezin


De dienst behandelt moeilijkheden in de sociale en familiale sfeer.
Het merendeel van hun tijd besteden zij aandacht aan de problemen van minderjarigen en moeilijke gezinssituaties? Tevens hebben zij, net als elke politie-inspecteur, ook de taak om bijstand te leveren aan slachtoffers van misdrijven. Zedenfeiten, geweldsdelicten, dodelijke verkeersongevallen,... zijn slechts enkele voorbeelden van feiten waarvoor deze dienst wordt ingeschakeld om slachtoffers begeleiden in het verwerkingsproces. Met de naburige politiezones werd een permanentiesysteem uitgewerkt waardoor slachtoffers binnen onze politiezone 24/24 uur beroep kunnen doen op deze gespecialiseerde dienst. 

Contactpersonen zijn hoofdinspecteurs Ellen Nuyts en Reinhilde Witters.Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst jeugd en gezin
011 27 95 79
PZ.BHT.slb@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst jeugd en gezin