Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Conflicten en geweld

Verkrachting


Wat?

Ben je slachtoffer of getuige van een verkrachting of andere zedenfeiten?
Probeer dan onmiddellijk de politie te bellen. Dit kan 24 uur op 24 rechtstreeks op het noodnummer 101. Je doet van deze feiten ook best aangifte bij de politie.
Je kan bij de politie terecht voor een gesprek. Let wel, indien er een misdrijf heeft plaatsgevonden, wordt er een proces-verbaal opgesteld.

Gaat het om feiten die langer geleden gebeurd zijn? Ook dan is het belangrijk om hiervan aangifte te doen.

Voor wie?

Elk slachtoffer of elke getuige van een verkrachting of andere zedenfeiten.

Hoe?

Voor feiten van aanranding of verkrachting kom je best langs op het hoofdcommissariaat of in één van de wijkantennes.

Om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te kunnen verzamelen is het belangrijk dat je onmiddellijk na de feiten naar de politie stapt. Als dit niet mogelijk is, bewaar dan zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal zoals bijvoorbeeld kledij die je op het moment van de feiten droeg. Probeer ook een beschrijving van de dader(s) en de plaats van de feiten te onthouden.

Ook als getuige probeer je een beschrijving van de dader(s) en de plaats van de feiten te onthouden. Elk kenmerk kan een doorbraak in het onderzoek betekenen.

Afhandeling?

  • Je wordt als slachtoffer of als getuige verhoord.
  • Als het mogelijk is, worden er bijkomende onderzoeken gedaan.
  • Indien de verdachte(n) gekend is (zijn), wordt (worden) deze ook verhoord.
  • Dit alles noteren we in een proces-verbaal.