Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Over de politiezone

Werken bij de politie


Wat?

Wil je bij de politie werken?


Binnen onze politiezone beschikken wij over 7 beroepenvoorlichters. Deze personen zijn het aanspreekpunt voor mensen die interesse hebben om te komen werken bij de politie. Hun taak bestaat erin geïnteresseerde personen te ontvangen en te informerenat de voorwaarden zijn om bij de politie te komen, wat de job juist inhoudt, hoe men kan deelnemen aan de ingangsproeven, toekomstige wedde, enz.

Hoe maak je een afspraak?

 • Mail bij voorkeur naar pz.bht.hrm@police.belgium.eu en geef enkele data en uren door waarop je naar het hoofdcommissariaat kan komen. Wij zoeken dan een beroepenvoorlichter voor u.

 • Of contacteer hen rechtstreeks:
  Nick Bouve - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
  Bart Claes - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
  Sebastian Di Giacomo - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
  Gunter Nys - 3945 Ham - Operationeel personeelslid
  Raya Thys - 3580 Beringen - CALog-personeelslid
  Steven Vandevenne - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
  Geert Wouters - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
Je kan ook bij de federale politie inlichtingen inwinnen via www.jobpol.be of op het gratis telefoonnummer van JOB-INFO:0800 99 404 of je kan mailen naar jobs.politie@jobpol.be.

Bij de politie werkt operationeel personeel, maar ook burgerpersoneel. Burgers die bij de politie werken, hebben meestal een ondersteunende functie en zorgen ervoor dat het operationeel personeel zoveel mogelijk op straat kan aanwezig zijn.

Voor wie?

Iedereen die bij de politie wil werken. Je kan als politiepersoneel, maar ook als burger bij de politie werken.

Hoe?

Er zijn regelmatig vacatures bij de politie. Meestal zijn dit plaatsen voor operationele politiemensen. Soms zijn er ook vacatures voor burgerpersoneel.
Klik hier om te zien welke vacatures er momenteel zijn binnen onze zone.

Voorwaarden?

Om politiemedewerker te worden, moet je voldoen aan de volgende minimumeisen:

 • Je hebt de Belgische nationaliteit bij aanvang van de selectieproeven.
 • Je bent in het bezit van het vereiste diploma of studiegetuigschrift of zal het binnenkort halen.
  • Voor basiskader moet je een diploma van hoger secundair onderwijs hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld.
  • Voor hoofdinspecteur (middenkader) met bijzondere specialisatie moet je houder zijn van het vereiste bachelordiploma of de lessen van het laatste jaar volgen.
  • Voor officierskader moet je een universitair diploma hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld.
 • Je bent ten minste achttien jaar bij aanwerving.
 • Je bent van onbesproken gedrag.
 • Je slaagt voor de selectieproeven (proef voor cognitieve vaardigheden, persoonlijkheidsproef, fysieke en medische geschiktheidsproef en een selectiegesprek met de selectiecommissie).


Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De personeelsdienst
011 27 95 04
PZ.BHT.HRM@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - De personeelsdienst