Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Over de politiezone

Werken bij de politie


Wat?

Wil je bij de politie werken?


Binnen onze politiezone beschikken wij over een aantal beroepenvoorlichters. Deze personen zijn het aanspreekpunt voor mensen die interesse hebben om te komen werken bij de politie. Hun taak bestaat erin geïnteresseerde personen te ontvangen en te informeren over wat de voorwaarden zijn om bij de politie te komen, wat de job juist inhoudt, hoe men kan deelnemen aan de ingangsproeven, toekomstige wedde, enz. 

Hoe maak je een afspraak?

 • Mail bij voorkeur naar pz.bht.hrm@police.belgium.eu en geef jouw naam, voornaam, adres, contactgegevens, en enkele data en uren door waarop een gesprek voor jou zou passen. Licht kort even toe waarover je meer informatie wenst en of je dus in het kader van jouw vraag graag in contact wenst te komen met een inspecteur of hoofdinspecteur. Wij gaan dan op basis van deze informatie op zoek naar een beroepenvoorlichter die zich even kan vrijmaken.
 • Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met onze beroepenvoorlichters. Je vindt hun contactgegevens terug op de website van Jobpol:

          Nick Bouve - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
          Sebastian Di Giacomo - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
          Gunter Nys - 3945 Ham - Operationeel personeelslid
          Raya Thys - 3580 Beringen - Administratief medewerkster
          Steven Vandevenne - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
          Geert Wouters - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
          Peter Tielens - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid
          Rob Vanderlinden - 3580 Beringen - Operationeel personeelslid

Je kan ook steeds via de federale politie inlichtingen inwinnen over de jobinhoud en selectieprocedure.
Dit kan via www.jobpol.be.

Voor wie?

Iedereen die bij de politie wil werken. Je kan als politiepersoneel, maar ook als burger bij de politie werken. Zij hebben meestal een ondersteunende functie en zorgen ervoor dat het operationeel personeel zoveel mogelijk op straat kan aanwezig zijn.

Hoe?

Er zijn regelmatig vacatures bij de politie. Meestal zijn dit plaatsen voor operationele politiemensen. Soms zijn er ook vacatures voor burgerpersoneel.
Klik hier om te zien welke vacatures er momenteel zijn binnen onze zone.

Voorwaarden?

Om politiemedewerker te worden, moet je voldoen aan de volgende minimumeisen:

 • Je hebt de Belgische nationaliteit bij aanvang van de selectieproeven.
 • Je bent in het bezit van het vereiste diploma of studiegetuigschrift of zal het binnenkort halen.
  • Voor basiskader moet je een diploma van hoger secundair onderwijs hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld.
  • Voor hoofdinspecteur (middenkader) met bijzondere specialisatie moet je houder zijn van het vereiste bachelordiploma of de lessen van het laatste jaar volgen.
  • Voor officierskader moet je een universitair diploma hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld.
 • Je bent ten minste achttien jaar bij aanwerving.
 • Je bent van onbesproken gedrag.
 • Je slaagt voor de selectieproeven.


Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De personeelsdienst
011 27 95 04
PZ.BHT.HRM@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - De personeelsdienst