Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Over de politiezone

De politieraad


In onze zone zetelen, behalve de drie burgemeesters, 19 gemeenteraadsleden in de politieraad. hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Er zijn elf gemeenteraadsleden van Beringen, drie van Ham en vijf van Tessenderlo. Ook de korpschef participeert aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De politieraad is bevoegd voor de personeelszaken (personeelsformatie, vacante betrekkingen,...) en het budgetttair beheer (begroting, overheidsopdrachten,...) van de politiezone. De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en minstens vier keer per jaar. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit komt telkens als eerste aan bod.

 

ZittingenMeer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef
011 27 95 10
PZ.BHT.korpschef@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen