Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Geweld en conflicten in het gezin

Geweld in het gezin


Wat?

Intrafamiliaal geweld is elk dwingend/intimiderend gedrag dat wordt vertoond ten aanzien van een gezinslid/partner/ex-partner en dat gepaard gaat met geweld en/of dreiging met geweld.
Geweld is elke strafbare gedraging die omwille van het toebrengen of het onthouden schade berokkenen (seksueel geweld, psychologische geweld en economisch geweld).

Een aangifte kan nieuwe geweldplegingen voorkomen.

Bij acuut gevaar
Wanneer er een acuut probleem is en er gevaar dreigt, bel dan onmiddellijk 101. Indien nodig sturen we een interventieteam.

Geen acuut gevaar
Is er geen acuut probleem, maar je wil spreken met iemand over jouw situatie? Dan kunnen we dit in een gesprek bespreken en samen naar een oplossing zoeken (Let wel: onze medewerkers hebben meldingsplicht. Indien er een misdrijf heeft plaats gevonden wordt er een proces-verbaal opgesteld).

We kunnen je ook bijstaan in het zoeken naar psychologische hulpverlening en helpen bij juridische vragen. We kunnen je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Je kan als slachtoffer gebruik maken van hun hulpaanbod, maar ook als koppel of dader kan je bij ons terecht.

Voor wie?

Slachtoffers en daders van geweld in het gezin.

Hoe?

Om feiten van intrafamiliaal geweld aan te geven, kom je best langs op het hoofdcommissariaat of in één van onze wijkantennes.

Hulp of inlichtingen over intrafamiliaal geweld kan je telefonisch of via mail vragen. Je mag ook altijd langskomen op het hoofdcommissariaat.

Kostprijs?

De politie helpt je gratis verder.

Afhandeling?

  • Wij nemen elke klacht ernstig en garanderen discretie.
  • Wij verhoren je en verzamelen samen met jou bewijselementen.
  • Als je dit wil, verwijzen we je door naar gespecialiseerde hulpverleners.
  • Van elk misdrijf stellen we een proces-verbaal op (meldingsplicht).
  • Wanneer het gaat om feiten met geweld en er zich een noodsituatie voordoet, wordt de dader naar het hoofdcommissariaat gebracht.
  • Wanneer er fysieke letsels zijn, verwitiigen wij onmiddellijk het parket. De magistraat kan een aanhouding van de dader of verdachte bevelen.


Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst jeugd en gezin
011 27 95 79
PZ.BHT.slb@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen
Wijkantenne Ham
Wijkantenne Tessenderlo