Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

mei 2018 Een ongeval met stoffelijke schade, wat nu...?

Ben je betrokken bij een ongeval met stoffelijke schade? Blijf dan niet bij de pakken zitten, maar vul samen met de tegenpartij een Europees Aanrijdingsformulier (EAF) in. Dankzij de gerichte vragen op het EAF kunnen verzekeraars snel uitmaken wie waarvoor verantwoordelijk is. Door dit formulier goed in te vullen, kan je dus kostbare tijd winnen en vermijd je gerechtelijke stappen bij het afhandelen van het ongeval.

In de praktijk blijkt het invullen van het EAF echter niet altijd even duidelijk voor de burger. Daarom vind je hier meer informatie en enkele tips om verrassingen achteraf te vermijden.

Wanneer een Europees Aanrijdingsformulier invullen?

 • Indien er gewonden zijn of als je vermoedt dat er drugs of alcohol in het spel is, contacteer je altijd de politie. Doe dit ook wanneer de tegenpartij niet in het bezit is van de nodige identiteitsdocumenten, een geldige groene kaart, of als er onduidelijkheid ontstaat over wie er nu precies in fout is. Politie kan dan enige duidelijkheid brengen in deze situatie.
 • Indien er enkel sprake is van stoffelijke schade, vul dan steeds het EAF in. Je hoeft slechts 1 exemplaar in te vullen. Het EAF bestaat immers uit doorschrijfpapier waardoor je automatisch over 2 exemplaren beschikt, één voor jezelf en één voor de tegenpartij. Wie welk exemplaar houdt speelt geen rol. Weet wel dat beide exemplaren pas gescheiden mogen worden wanneer alle gegevens zijn ingevuld, want na het losmaken mag niemand nog iets veranderen aan het document. Zoniet wordt het ongeldig.
 • Indien er geen ander voertuig maar een voorwerp, zoals bijvoorbeeld een omheining of een boom, bij betrokken is, en het enkel gaat om stoffelijke schade, dien je ook steeds het EAF in te vullen.
   

Hoe moet je een Europees Aanrijdingsformulier invullen?

Het Europees aanrijdingsformulier bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: de voorkant, die door beide partijen moet worden ingevuld op het moment van het ongeval.
 • Deel 2: de achterkant, die je moet invullen voor je het formulier aan je verzekeraar afgeeft. Hier kan je belangrijke informatie noteren voor de administratieve afhandeling van uw schadedossier, zoals in welke garage u uw auto wilt laten herstellen. Dit deel kan je op een later tijdstip invullen, thuis of zelfs in je verzekeringskantoor.

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.

Hier vind je een uitgebreid stappenplan om het EAF correct in te vullen. We raden je aan dit te bewaren bij je boorddocumenten, zodat je dit steeds bij de hand hebt in geval van nood.

Als het formulier is ingevuld en getekend, neemt de ene chauffeur het originele formulier mee en de andere de kopie ervan. Dit moet je binnen de acht dagen na het ongeval afgeven aan je verzekeraar. We raden je aan om enkele foto's van de plaats van het ongeval en van de betrokken voertuigen bij het formulier te voegen.


Wat te doen indien de andere bestuurder een buitenlander is?

Vul het EAF samen met hem/haar in. Vermits de rubrieken dezelfde betekenis hebben in alle landen waar het formulier erkend is, is er geen belet om een vaststelling in een vreemde taal in te vullen. Indien er toch onenigheid zou ontstaan, kan je nog steeds beroep doen op de politie.

Hoe wordt er vastgesteld wie verantwoordelijk was?

In de meeste gevallen wordt de verantwoordelijkheid van het ongeval bepaald volgens een overeenkomst tussen de verzekeraars. Dit akkoord is vooral gebaseerd op de volgende drie rubrieken van het aanrijdingsformulier:

 • De centrale kolom (nummer 12) geeft de omstandigheden van het ongeval aan. Enkel de hokjes die van toepassing zijn op het ongeval, moeten aangekruist worden. Onderaan moet het aantal van de aangekruiste hokjes worden ingevuld.
 • De schets van het ongeval (nummer 13) moet de positie van de voertuigen op het moment van het ongeval verduidelijken. Het is ook belangrijk om de straatnaam erbij te zetten en de rijrichting van de voertuigen.
 • In de extra info over de omstandigheden van het ongeval kan u een woordje uitleg geven over hoe het ongeval heeft plaatsgevonden.


Nog enkele tips:

 • Vul het formulier op voorhand in waar dat kan. Zo voorkom je dat je door de emotie na een ongeval dingen vergeet of verkeerd invult.
 • Zorg dat je verschillende formulieren in je wagen hebt liggen, voor het geval je met meer dan één tegenpartij in botsing komt. Leg ook een balpen in je wagen.
 • Spreek af met de tegenpartij af wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier. Kruis de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie. Als er meerdere voertuigen betrokken zijn, vul je met elke tegenpartij een aanrijdingsformulier in.
 • Schrijf leesbaar, gebruik hoofdletters en vermijd doorhalingen. Gebruik een balpen, geen potlood, en leg uw formulier op een gladde en harde ondergrond, zodat uw geschrift niet nodeloos vervormd wordt.
 • De tekening waarin de omstandigheden van het ongeval geschetst worden, is van groot belang. Teken daarom zo nauwkeurig mogelijk. De ruitjes op het blad helpen u om bepaalde verhoudingen te respecteren. Zo kunt u de afstanden beter inschatten en krijgt u een beter beeld van de context van het ongeval, zoals de breedte van de weg, waar de signalisatieborden staan, enz.
 • Vergeet op de schets ook niet om gegevens te vermelden zoals richtingaanwijzers, verkeersborden, signalisatielichten, straatnamen, eventuele hindernissen, enz. Duid ook steeds aan wie voertuig A en B is. De eerste schets geldt als de enige echte. Het wordt sterk afgeraden om achteraf nog aanpassingen aan te brengen.
 • Controleer rustig de door de andere partij ingevulde gegevens, laat je niet opjagen:

* Naam, polisnummer van de verzekeringsmaatschappij (groene kaart)
* Geldigheidsdatum verzekering (groene kaart)
* Identiteitsgegevens (identiteitskaart)
* Merk, model en kenteken voertuig

 • Indien beide partijen het eens zijn over het ingevulde aanrijdingsformulier, ondertekenen jullie allebei het formulier.