Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

jul 2020 Jouw tuin een summerproof vakantieparadijs? Hou het gezellig en vermijd geluidsoverlast.

Geluid is alomtegenwoordig in onze leefomgeving: een vliegtuig dat overvliegt, een trein die passeert, de buurman die de haag scheert, een bouwwerf in de buurt, kinderen die buiten spelen, de buren die een feestje hebben tot in de vroege uurtjes, … Het zijn meestal vertrouwde geluiden die zelfs geruststellend zijn, maar evengoed behoorlijk op onze zenuwen kunnen werken en overlast kunnen veroorzaken. Zeker nu deze zomer meer mensen zullen kiezen voor een staycation in plaats van een vacation, waarbij ook de eigen tuin wordt omgetoverd tot een summerproof vakantieparadijs, kan die frustratie uiteraard toenemen.

Objectief versus subjectief
Het is perfect mogelijk om de intensiteit van geluid te meten aan de hand van decibels. Dit is een objectieve beoordeling van het geluid. Daarnaast is geluid natuurlijk ook erg persoonlijk: elke persoon ervaart geluid op een andere manier. Een geluid dat door de ene persoon amper wordt opgemerkt, kan voor een andere persoon ondraaglijk zijn en als overlast worden ervaren.

Storend of niet storend?
Hoe we geluid ervaren kan verschillen van moment tot moment en hangt af van een combinatie van verschillende factoren:

 • Onze activiteit op dat moment.
  Als we een groot feest bijwonen, zullen we veel meer lawaai kunnen verdragen dan wanneer we bijvoorbeeld aan het studeren zijn.

 • De gevoelens die verbonden zijn met bepaalde geluiden.
  Op iemand die erg bang is voor onweer zal een donderslag heel wat meer impact hebben dan op iemand die helemaal niet bang is.

 • De herhaling en frequentie van een bepaald geluid.
  Hoe vaker een bepaald geluid terugkeert, hoe meer hinder het zal veroorzaken.
  Denk maar aan de mensen die vlakbij een luchthaven of treinspoor wonen.

 • De relatie die we hebben met de veroorzaker van het geluid.
  Doorgaans zijn we veel minder gevoelig voor lawaai dat door onszelf, door naaste familie, vrienden of door eigen dieren wordt voortgebracht.
  Het geblaf van onze eigen hond wordt bijvoorbeeld als veel minder storend ervaren dan dat van de hond van de buren.

 • De verwachtingen.
  Als we van tevoren weten dat er lawaai op komst is, bijvoorbeeld door een buurtfeest, is dat gemakkelijker te verdragen omdat we ons erop kunnen instellen.

 • Onze dagelijkse omgeving en gewoontes.
  Dat hangt nauw samen met wat we gewend zijn.
  Iemand die in een grote stad woont zal meer verkeerslawaai gewoon zijn en er dus veel minder last van hebben dan iemand die in een rustige, landelijke omgeving woont.

 • Onze individuele gevoeligheid.
  Die hangt bovendien samen met onze gezondheid en onze affectieve en emotionele toestand.
  Als we zwaar onder stress staan of ons lichamelijk niet goed voelen, zullen we veel minder lawaai kunnen verdragen dan normaal.

De GAS-codex
De perceptie van geluid is dus voor iedereen anders. Door middel van algemene regels en bepalingen inzake geluidsoverlast opgenomen in onze GAS-codex, beogen we dan ook het algemeen belang van iedereen te garanderen. In deze GAS-codex vind je onder rubriek 7 “Geluidsoverlast” een overzicht van overtredingen die een GAS-sanctie kunnen opleveren indien deze niet nageleefd worden. Overtredingen kunnen niet enkel vastgesteld worden door politie, maar ook door speciaal daarvoor aangestelde gemeentelijke ambtenaren.

Wat mag, wat mag niet?
Volgens de GAS-codex is iedereen verplicht om de rust en stilte te respecteren en zich zodanig te gedragen dat anderen door het lawaai niet gehinderd worden.Daarom is het in onze politiezone verboden om  op weekdagen tussen 22 en 7 uur nachtgerucht of nachtrumoer te maken waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. Ook overdag – tussen 7 en 22 uur – mag je de inwoners niet meer dan noodzakelijk door geluid hinderen en moet je de nodige voorzorgen nemen om de rust van anderen te garanderen. Gras afrijden mag dus op alle dagen van de week als het maar tussen 7 en 22 uur gebeurt. In het weekend en op wettelijke feestdagen moet je de maaier wel tot 9 uur op stal laten staan.

Volgens de GAS-codex is iedereen dus verplicht om de rust en stilte te respecteren en zich zodanig te gedragen dat anderen door het lawaai niet gehinderd worden. Geef je dus een feestje met muziek? Hou dan rekening met je buren en zet de volumeknop niet te luid. 

Wat te doen bij geluidsoverlast?
Het gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld het feestje van je buur met veel lawaai verloopt en ook na 22 uur nog doorgaat. Wat kan je dan doen? Probeer eerst zelf met je buur in gesprek te gaan. Volgt er geen oplossing en blijft de geluidsoverlast aanhouden, dan kan je hiervoor de politie bellen. Dit hoeft niet altijd te leiden tot een proces-verbaal, soms is een tussenkomst en waarschuwing van  politie al voldoende om de overlast te laten stoppen. Indien er geen gehoor wordt gegeven aan deze waarschuwing en er uiteindelijk toch een GAS-pv wordt opgesteld, dan wordt dit overgemaakt aan de provinciaal sanctionerend ambtenaar. Zij kan ervoor kiezen om via bemiddeling tot een oplossing te komen, vooraleer een boete op te leggen.

Maar probeer het zover niet te laten komen. Een goede verstandhouding met je buren kan hierin al veel doen: sla regelmatig een praatje, help elkaar af en toe een handje, hou elkaar op de hoogte als je een feestje geeft of nodig hen uit, … Wees ook een beetje verdraagzaam en maak een onderscheid tussen een éénmalig feestje en regelmatige geluidsoverlast.

Is het een probleem dat zich wel vaker voordoet of al langer aansleept, en kom je er zelf met je buren niet uit, dan kan je altijd je wijkagent contacteren. Hij of zij zal je probleem aankaarten bij je buur en zo proberen om samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. De contactgegevens van je wijkagent vind je terug op onze website.

Een klacht indienen moet enkel als noodoplossing worden gezien. Hoewel onze medewerkers steeds trachten om bemiddelend op te treden, is het niet altijd mogelijk om tot een consensus te komen met alle partijen. Gaat het over stalking of pestgedrag dat blijft duren, dan kan je hiervoor een klacht indienen bij de politie. Jouw klacht wordt dan genoteerd en bezorgd aan het Parket dat mogelijk een strafrechtelijke sanctie kan opleggen.

Kiest u dit jaar dus ook voor de all-in van uw eigen Home Sweet Home-vakantie, hou het dan gezellig voor iedereen en vermijd onnodig geluidsoverlast!

 

                                                  

Bron : www.secunews.be