Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

jan 2019 Samen sterk! Kies voor BIN of WhatsApp.

De strijd tegen inbraken is een gedeelde zorg. Daarom blijft de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo inzetten op een intensieve samenwerking tussen inwoners, politie en overheden.

Als inwoner kan je namelijk zelf al verschillende initiatieven nemen om een veiligere buurt te creëren. Zo kan je je aansluiten bij een buurtinformatienetwerk (BIN) Tessenderlo of een WhatsApp-groep (Beringen/Ham) of er zelf één oprichten. Maar wat is een buurtinformatienetwerk en WhatsApp-groep? Wat kan ik als lid verwachten? Hoe kan ik me daarbij aansluiten?

Meer informatie op bovenstaande vragen vind je hieronder.

BIN? WhatsApp? Say what?!
Een buurtinformatienetwerk – of kortweg BIN – is een samenwerking tussen de burgers van een buurt in de gemeente en de lokale politie, met ondersteuning van het gemeentebestuur. Het doel van een BIN is het verhogen van de veiligheid en de leefkwaliteit in een bepaalde buurt. De opstart van een BIN gebeurt steeds op vraag van de burgers én in samenspraak met het gemeentebestuur en de lokale politie.

Een WhatsApp-netwerk is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van een buurt, de politiezone en de gemeentelijke overheid. WhatsApp heeft tot doel om informatie uit te wisselen tussen inwoners en politie over inbraken en inbraakpreventie. Deze samenwerking verhoogt het algemeen veiligheidsgevoel en bevordert de sociale controle in de buurt. Het initiatief voor het oprichten van een WhatsApp-groep wordt genomen door een burger, een ondernemer of een zelfstandige. De WhatsApp-groep zelf wordt beheerd door een WhatsApp-coördinator.

Hoe werkt het?
De BIN-werking steunt op het basisprincipe dat de burger onregelmatigheden en verdachte zaken in zijn buurt steeds en onmiddellijk meldt aan de politie, via het nummer 101. Wanneer de politie een melding binnenkrijgt waarover zij oordeelt dat de buurt hierover ook geïnformeerd moet worden, kan zij via BE-Alert een BIN-bericht versturen aan alle leden van het BIN.

Door dergelijk bericht uit te sturen, kan de politie waar nodig een bepaalde buurt informeren over een verdachte toestand en tevens vragen om extra waakzaam te zijn. De BIN-leden zijn dan als het ware de ogen en oren van de politiediensten. In het verleden heeft deze werking zijn nut reeds bewezen.

Een WhatsApp-netwerk maakt gebruik van de applicatie WhatsApp, een gratis berichtenservice waarmee je tekstberichten, foto’s, video’s, geluidsopnames, en zelfs je locatie kan delen. Dergelijke WhatsApp-berichtjes lijken heel erg op sms’jes, maar het versturen ervan gebeurt via het internet. Voor WhatsApp heb je dus een smartphone nodig met een internetverbinding of WiFi.

Indien er iets verdacht wordt opgemerkt in de buurt kan je, na het verwittigen van de politiediensten, ook de andere buurtbewoners aangesloten bij de WhatsApp groep hiervan op de hoogte brengen. Zij kunnen dan mee een oogje in het zeil houden terwijl de politiediensten hun werk doen.

Hoe lid worden?
Lid worden van een buurtinformatienetwerk of WhatsApp-groep is heel eenvoudig en gratis.
Bovendien kan je op elke moment beslissen om je “lidmaatschap” stop te zetten.

  • Ofwel sluit je je aan bij een reeds bestaande BIN- of WhatsApp-groep.
  • Ofwel neem je – al dan niet samen met enkele buurtbewoners – het initiatief om een nieuwe BIN of WhatsApp-groep op te richten. 

Wil je meer weten over de werking van BINs of WhatsApp-groepen en hoe je je kan aansluiten? Dat kan via onderstaande links:

Of men nu aangesloten is bij een BIN of WhatsApp-groep of niet, het is en blijft belangrijk om alles wat verdacht is onmiddellijk te melden aan politie. Samen gaan we voor een veiligere buurt!