Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

sep 2018 Back 2 school: zet je kind veilig op weg

De zomervakantie loopt op z’n einde en de start van het nieuwe schooljaar lonkt. Heel wat kinderen en scholieren halen maandagmorgen 3 september hun fiets weer van stal; voor sommigen wordt het misschien zelfs de eerste keer alleen met de fiets naar school.

Daar uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren meer kans lopen op een ongeval met de fiets, is het belangrijk om als ouder je kind, hoe jong ook, vanaf het begin goed te leren fietsen en het hierin ook te blijven ondersteunen zodat het kind een zeker zelfvertrouwen opbouwt. Ook het samen uitstippelen van een veilig traject naar school, kan je kind helpen.
Wat verstaan we onder een veilig traject?

Een veilig traject hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn. Kies liever voor een weg waarop het kind rustig kan fietsen, alleen en/of met een schoolgenootje, broer of zus. Een veilige route van en naar school is volgens ons daarom een weg:

 • met zo weinig mogelijk drukke en gevaarlijke kruispunten, liefst zonder verkeerslichten. Moet je kind toch enkele kruispunten oversteken, raad je kind dan aan om naar die punten te fietsen waarvan je weet dat er een verkeersbrigadier of verkeerspolitie staat om een veilige oversteek te garanderen;

 • waarlangs straatverlichting aanwezig is;

 • met een fietspad -liefst in goede staat- of een fietssuggestiestrook. Dit laatste is beter dan een drukke steenweg zonder fietsinfrastructuur.

Stippel niet alleen met je kind een veilige route uit, maar leg het in de aanloop van het nieuwe schooljaar ook een aantal keren af met zoon- of dochterlief. Wijs hen onderweg op gevaarlijke punten, zoals een straat met voorrang van rechts, een bushalte, enz. Overleg ook over mogelijke situaties en anticipeer op de beste oplossing. Vraag je kind wat het zou doen in bepaalde gevallen en corrigeer het bij een foute reactie. Wijs op de betekenis van richtingaanwijzers van een geparkeerd voertuig, de dode hoek, enz. Kortom, maak je kind klaar voor de rit.

Het belang van een goed uitgeruste fiets
Niet alleen een opfrissing van de verkeerskennis of het aanleren van een veilige route, maar zeker en vast ook een goed uitgeruste fiets dragen bij tot de verkeersveiligheid. Zo is het belangrijk dat:

 • je kind goed zichtbaar is door middel van een fluohesje. Fluohesjes met reflecterende stroken zorgen er namelijk voor dat kinderen in het donker tot op 150 meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s;

 • de fiets van je kind goed zichtbaar is. Kijk de verlichting na en zorg dat zowel de spaken als de pedalen voorzien zijn van reflectoren;

 • je kind een fietshelm draagt wanneer hij/zij met de fiets rijdt. Een fietshelm dragen verhoogt namelijk de veiligheid van de jonge fietser en vermindert het risico op ernstige hoofdletsels bij een ongeval met meer dan 40%; op een hersenletsel zelfs met meer dan 50%;

 • de fiets volledig werd nagekeken en defecten werden hersteld.

De rol van de school
Daarnaast speelt ook de school nog een laatste belangrijke rol in het creëren van een veilige schoolomgeving.
Zo doen jaarlijks heel wat basisscholen mee een de Strapdag waarbij ze kinderen, ouders en leerkrachten aanzetten om te voet of met de fiets naar school te gaan. Dergelijk initiatief vermindert het aantal auto’s aan de schoolpoort, maar maakt leerlingen tegelijk ook bewust van mogelijke gevaren of moeilijke hindernissen op hun weg van en naar school.

Sommige lagere scholen organiseren dan weer een fietspool. Daarbij fietsen kinderen onder begeleiding van een volwassene in een groepje naar school. Om een fietspool in te kunnen richten is het wel belangrijk dat de kinderen die er aan wensen deel te nemen voldoende fietsvaardig zijn om op de openbare weg en in groep te kunnen fietsen.

In het kader hiervan reiken bepaalde scholen dan ook fietsbrevetten uit, doen ze beroep op onze consulent voor het geven van verkeerslessen, of nemen ze deel aan het fietsexamen georganiseerd door onze zone.

Ook een school kan dus tal van initiatieven nemen en acties op poten zetten om er mee voor te zorgen dat je kind zich veilig kan verplaatsen met de fiets.

Stimuleer het gebruik van de fiets
Denk er aan dat: ook al ben je bang dat er iets zou gebeuren in het drukke verkeer als je je kind alleen naar school laat fietsen, toch is het goed om zoon- of dochterlief te stimuleren de fiets te nemen. Het heeft namelijk tal van voordelen. Zo is:

 • fietsen goed voor hun fysieke en mentale gezondheid;

 • het gebruik van de fiets in plaats van de wagen beter voor het milieu;

 • uit onderzoek gebleken dat kinderen die pas op latere leeftijd fietsen jammer genoeg ook minder ervaren fietsers zijn als puber en volwassene en dat ze als chauffeur vaak minder goed op zwakke weggebruikers letten;

 • gebleken dat als er meer fietsers zijn, zij ook meer zichtbaar zijn in het straatbeeld en andere weggebruikers automatisch meer rekening houden met hen.

Maar het allerbelangrijkste motief blijft toch nog steeds het volgende: kinderen vinden fietsen vaak ook gewoon leuk. Het is dan ook belangrijk dat we enerzijds hen hierin blijven stimuleren, maar hen anderzijds ook sensibiliseren voor mogelijke gevaren onderweg; opdat ze, goed uitgerust met voldoende kennis en ervaring, vlot hun eerste schooldag kunnen aftrappen.