Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

mrt 2023 Fietsstraten? Fietszone? Wat zijn de specifieke verkeersregels?

De eerste lentezon betekent voor velen een eerste terrasje, een eerste barbecue en … een fietstochtje! Zodra het mooi weer wordt, halen we onze fietsen van stal en maken we graag een tochtje. Fietsstraten en fietszones zijn nog relatief nieuw, daarom frissen we even de verkeersregels op.

 

Wat is een fietszone?

Een fietszone is een gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten.

 

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een weg waar fietsers op de eerste plaats komen en specifieke regels gelden. Motorvoertuigen mogen er wel rijden, maar zijn er meer te gast en worden er als het ware gedoogd.

Specifieke regels voor fietsstraten:

  • De maximumsnelheid is 30 km/uur voor alle weggebruikers.
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsers niet voorbijsteken.
  • Alleen prioritaire voertuigen mogen, indien zij sirene en zwaailicht hebben aanstaan, fietsers inhalen. Elke weggebruiker moet voor hen onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen.
  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken bij een eenrichtingsstraat of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde in tweerichtingsstraten.
  • Fietsers mogen andere fietsers, maar ook gemotoriseerde voertuigen links inhalen. Ook zij moeten zich houden aan de maximum toegelaten snelheid van 30km/u.
  • Fietsers mogen stilstaande auto’s ook langs rechts voorbijrijden.
  • Bestuurders van speed pedelecs worden in fietsstraten gelijkgesteld met andere fietsers. Zij mogen in een fietsstraat niet sneller dan 30km/u rijden.

Alle overige verkeersregels blijven binnen de fietszone gelden.

 

Hoe wordt een fietsstraat aangeduid?

Aan het begin van een fietsstraat staat een blauw verkeersbord (F111) met daarop een witte fietser en een rode auto. De fietsstraat eindigt aan een volgend kruispunt of bij het verkeersbord F113. Dit bord ziet er hetzelfde uit als F111 maar met een rode diagonale streep erdoor.

Fietszones worden aangegeven met een bord met dezelfde tekening, maar dan met het woord ‘zone’ erboven. Zo’n zone vervalt niet aan het volgende kruispunt en geldt tot de plaats waar een verkeersbord staat dat de zone opheft. 

 

Wie wordt beschouwd als fietser?

In de eerste plaats is de fietsstraat gericht op de gewone fietser. Het feit dat een fiets een hulpmotor heeft met een maximale snelheid van 25 km/u (de zogenaamde e-bike), doet hieraan geen afbreuk. Drie- of vierwielers met een maximum breedte van één meter worden eveneens gelijkgesteld met een fiets.

Gebruikers van een voortbewegingstoestel (bv. elektrische rolstoelen, steps) worden ook beschouwd als een fietser indien zij sneller dan stapvoets rijden.

Belangrijk is dat, specifiek voor fietsstraten, bestuurders van speed pedelecs worden gelijkgesteld met fietsers. Speed pedelecs vallen volgens de wegcode onder de categorie van bromfietsen en volgen doorgaans de regeling zoals die geldt voor bromfietsers klasse B. Voor fietsstraten geldt er evenwel een uitdrukkelijke uitzondering. Uiteraard geldt ook voor de gebruiker van een speed pedelec de maximumsnelheid van 30 km/u.

 

Bronnen