Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

nov 2018 CO: een stille moordenaar

Tijdens de herfst wordt het stilaan kouder en zetten we al sneller de verwarming een graadje hoger en/of doen we beroep op extra verwarmingselementen. Door het gebruik van oude, onveilige of slecht onderhouden toestellen, een slecht trekkende schoorsteen en onvoldoende verluchting in de woning, bestaat er echter een kans op CO-gevaar.

Waarom is CO zo gevaarlijk?
CO, of koolstofmonoxide, wordt ook wel eens de stille moordenaar genoemd. Omdat CO kleurloos, geurloos en smaakloos is, en men de stof dus niet kan waarnemen, wordt de aanwezigheid van het gas vaak te laat opgemerkt. Koolstofmonoxide eist daardoor jaarlijks heel wat (dodelijke) slachtoffers.
Bovendien bindt CO 200-maal beter met je bloed dan met zuurstof. Het gas duwt daardoor alle zuurstof uit je bloed en slachtoffers van een CO-vergiftiging worden dus, bij wijze van spreken, chemisch gewurgd.

Hoe komt CO in je huis?
CO ontstaat bij een slechte verbranding van alle brandstoffen. Bijvoorbeeld gas, stookolie, hout en pellets zijn brandstoffen die in huis vaak gebruikt worden voor verwarming of warm water. Gebruik je een open haard of een kolenkachel? Verwarm je jouw woning met gas of stookolie? Heb je een gasgeiser? Dan is er ook bij jou thuis een reëel gevaar voor CO-vergiftiging. Het is dus belangrijk om de nodige voorzorgen te nemen.

Hoe kan je je beschermen tegen CO?
Onze woning bevat een aantal risicogevoelige plaatsen, waaronder de woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Je bewust zijn van de gevaren die er kunnen schuilen is al een eerste stap in de goede richting:

 • Kies samen met een erkend installateur het juiste toestel. Let daarbij op de grootte van het toestel. Plaats nooit een te grote kachel in een kleine kamer, want je zal het dan vlug te warm krijgen en de kachel op een lage stand zetten. Dit is gevaarlijk want het vermindert de trek in de schoorsteen.
 • Laat uw toestel op regelmatige basis onderhouden door een bekwaam vakman. Deze leveren normaal een attest af van zodra een keuring van het toestel werd uitgevoerd. Zo weet je dat je goed zit.
 • Zorg steeds voor voldoende verluchting in huis, zeker bij mist, windstil of zacht weer. Maak niet alle kieren van ramen en deuren dicht, maar zorg dat er via een raam of deur voldoende lucht naar binnen kan. In het weerbericht wordt er in dit geval steeds een waarschuwing gegeven.
 • Zorg ervoor dat schoorstenen en rookafvoerpijpen goed trekken. Als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen of de rookafvoer, komt er namelijk CO in de kamer. Haal daarom vogelnesten, ingroeiende planten, stenen of bladeren uit de schoorsteen.
 • Gebruik nooit toestellen op petroleum, kerosine of gas. Deze zijn erg gevaarlijk want ze hebben geen schoorsteen of rookafvoerpijp. Ze verbruiken zuurstof uit de kamer waarna de verbrandingsgassen daarna in dezelfde kamer terechtkomen. Gebruik liever enkel elektrische toestellen als bijverwarming. Deze produceren namelijk geen CO.

Wat als er toch CO in huis is? Hoe kan je CO-vergiftiging dan herkennen?
Volgende symptomen kunnen een indicatie zijn van een CO-intoxicatie:

 • Je krijgt snel hoofdpijn;
 • Je wordt misselijk;
 • Je voelt je moe;
 • Soms val je flauw.

Ook andere alarmsignalen kunnen een belletje doen rinkelen:

 • Komen de klachten voor bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren?
 • Verminderen de klachten in frisse lucht of wanneer je buiten gaat?
 • Merk je roetafzetting op muren rond gasgeisers?
 • Merk je een abnormale hoge vochtigheid en condensatie op in jouw huis?
 • Zie je gele vlammen bij gas? Deze wijzen op een slechte verbranding.
  De vlammen moeten blauw zijn van kleur.

Wat moet je doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft?

 • Let eerst op je eigen veiligheid;
 • Open vervolgens ramen en deuren en schakel het toestel uit;
 • Verplaats het slachtoffer naar een CO-vrije en goed verluchte kamer;
 • Ademt het slachtoffer niet, start dan onmiddellijk de reanimatie;
 • Is de persoon bewusteloos?
  Bel dan onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan;
  Leg het slachtoffer vervolgens in een stabiele zijligging om verstikking te voorkomen.

Vermoed je een CO-probleem?
Bij dringende gevallen bel 112.
Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Voor meer informatie, download de flyer met de CO gevaren in huis.
Je kan ook terecht bij het antigifcentrum op het nummer 070 245 245 of via de website.