Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

jul 2022 SOS : verloren gelopen kinderen

Goed op je kind letten is vanzelfsprekend, maar in de praktijk niet altijd haalbaar. Op drukke plaatsen zoals op het strand, in het pretpark, de dierentuin of het winkelcentrum worden ouders geacht ogen op hun rug te hebben. Wanneer je dan ook nog eens meerdere kinderen tegelijkertijd in de gaten moet houden, kan het al eens fout lopen.

Jaarlijks verdwalen op die manier heel wat kinderen. Vaak gaat het dan om kinderen jonger dan 10 jaar omdat zij minder zelfredzaam zijn, het telefoonnummer van mama of papa nog niet uit het hoofd kennen, niet makkelijk zelf iemand aanspreken, … Gelukkig kent in het gros van de gevallen het dossier een goede afloop. Toch ben je als ouder beter goed voorbereid. Zo zijn er een aantal dingen die je zelf kan doen om te voorkomen dat je kind verdwaalt, of om ervoor te zorgen dat je het sneller terugvindt indien je het toch even uit het oog verloren bent.

1. Opvallende kledij
Door het kind opvallende kledij of kledij met felle kleuren aan te trekken, merk je het sneller op in de massa en kan je het ook beter in de gaten houden. Voorzie de kledingstukken eventueel ook van een etiket met jouw naam en gsm-nummer én leg aan het kind uit dat het deze informatie mag tonen aan bv. een redder wanneer het verloren loopt op het strand.

2. Wegloopbandjes
Voorzie je kind van een gepersonaliseerd polsbandje waarop jouw naam, gsm-nummer en andere belangrijke informatie – eventueel m.b.t. allergieën of te nemen medicatie – terug te vinden is. Leg je kind ook uit dat wanneer het verloren gelopen is, het deze informatie ook mag tonen aan een volwassene opdat de ouders kunnen worden gecontacteerd. O.a. aan de kust zijn dergelijke bandjes gratis te verkrijgen bij de toeristische dienst, redders, winkels van De Lijn, … of je bestelt een meer duurzamer exemplaar gewoon online.

Onderschat zeker het belang deze armbandjes niet. Kinderen die hun ouders niet onmiddellijk terugvinden zijn doorgaans in paniek en kunnen in die omstandigheden niet altijd coherent de vragen van hun redders beantwoorden. Dergelijk polsbandje met daarop alle relevante informatie brengt dan soelaas.

3. Iedere ochtend op de foto
Neem ’s morgens, vóór je op daguitstap vertrekt, een foto van je kind. Zo kan je, in geval je kind verdwijnt, onmiddellijk een up-to-date foto tonen mét de kleren die het die dag aanheeft. Dit zal de zoektocht voor o.a. redders of parkwachters alleszins een stuk vergemakkelijken.

Op sommige locaties beschikt men bovendien ook over digitale schermen – denk bijvoorbeeld aan onze Belgische kust - waardoor men de mogelijkheid heeft deze kinderen te seinen en zo onmiddellijk een groter publiek te bereiken. Zo kan iedereen zijn ogen en oren open houden en wordt het kind hopelijk sneller gespot.

4. Duidelijke afspraken

  • Ontmoetingsplek: Maak op voorhand duidelijke afspraken met je kind. Leg het bijvoorbeeld uit wat het moet doen wanneer het jullie is kwijtgeraakt. Dit kan zijn om te blijven staan en vooral niet rond te lopen op zoek naar mama en papa of – wanneer het oudere kinderen betreft – om elkaar te ontmoeten op een op voorhand afgesproken ontmoetingsplek. Let er dan wel op dat het punt gemakkelijk zichtbaar is voor het kind (bv. strandpaal, winkel, …) en het geen bewegend object betreft (bv. ijskar). Door bijvoorbeeld samen op voorhand de omgeving even te verkennen, help je je kind zich ook makkelijker te oriënteren wanneer het verloren gelopen is.

  • Speelruimte: Als het kind een beetje afstand mag nemen van waar de familie zit, begrens dan zeker de speelruimte. Leg het duidelijk uit tot waar het zonder jou mag gaan, dat is duidelijker voor het kind dan wanneer je zegt: “Niet te ver gaan.” Zorg er ook steeds voor dat je altijd de plek kan zien waar het kind speelt én dat je zelf niet afgeleid wordt. In tijden van smartphones en tablets kijken ouders letterlijk minder vaak op. Maak afspraken met je partner: wie houdt een oogje in het zeil?

5. Hulp vragen
Leer het kind om hulp te vragen. Sommige ouders leren hun kinderen dat ze niet met vreemden mogen praten, maar dat is volgens Child Focus geen goed idee. Een kind dat verloren gelopen is moet weten dat het een volwassene (redder, parkwachter, andere volwassene met kinderen,…) kan aanspreken en deze om hulp kan vragen. Het gros van de mensen heeft het bijzonder goed voor met kinderen, dus het is ook belangrijk dat we kinderen leren om vertrouwen te hebben en onze eigen angsten niet projecteren op het kind.

Leer hen wel om niet zomaar mee te gaan met iemand of in diens auto te stappen. Leer het, dat wanneer het zich toch onveilig voelt, lawaai moet maken om zo de aandacht van omstaanders te trekken, of dat het zich dan zo snel als mogelijk uit de voeten moet maken. Wijs hen dus op gevaarlijke situaties, niet op gevaarlijke mensen, en leer hen die situaties in te schatten.

Nergens te bespeuren?
Als je toch plots merkt dat je kind verdwenen is en je het nergens meer bespeurt, blijf dan vooral kalm. Dat is uiteraard heel moeilijk: je bent in blinde paniek en je hart raast aan honderd kilometer per uur door je borstkas. Toch is het belangrijk dat je rustig blijft want op dat moment moeten er beslissingen genomen worden die een grote impact kunnen hebben op het verdere verloop van de situatie. Wat doe je als je kind plots onvindbaar is? Hoe hou je het hoofd koel als je ergste nachtmerrie plots werkelijkheid wordt?

1. Blijf in de buurt waar je je kind het laatst gezien hebt. Een andere ouder, kennis of familielid kan naar de afgesproken ontmoetingsplek gaan. Het is namelijk altijd mogelijk dat uw kind gewoon weer opduikt op die plaats en zich helemaal van geen kwaad bewust is.

2. Vraag hulp aan iemand in de buurt om mee te zoeken. Spreek redders, parkwachters,… aan en toon hen de foto die je die ochtend nog genomen hebt. Geef de mensen die mee op zoek gaan jouw nummer, zodat ze je steeds kunnen bereiken. Zorg dat je voldoende batterij hebt en bereikbaar bent.

Ga je in groep op zoek naar het kind, splits de groep dan op en start de zoektocht in verschillende richtingen.

3. Neem contact op met de politie op het nummer 101. Je kan uiteraard ook steeds terecht bij Child Focus op het gratis nummer 116000 indien je kind (langdurig) vermist is. Samen met de politie zullen zij alles in het werk stellen om jouw kind veilig en wel terug te vinden.

Nuttige info

  • Sommige ouders overwegen ook de aankoop van een gps-tracker in bv. een halsketting of armbandje. Dit geeft je als ouder de mogelijkheid om het kind op grotere afstand kan lokaliseren. Test deze wel op voorhand uit. Let er ook op dat tracers aangekocht via een Amerikaans of niet-Europese website mogelijks niet op Belgische of Europese bodem werken.
  • Activeer de dienst ‘Hallo ouders’, een initiatief waarbij een noodoproepsysteem aan een kids-ID wordt gekoppeld. De activatie is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Wanneer de dienst geactiveerd is, volstaat één telefoontje om de ouders opeenvolgend en automatisch te bereiken of één van de vooraf geprogrammeerde nummers.

Bronnen: Touring; Hallo ouders; Child Focus