Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

dec 2020 Het eindejaar in knallen? Goed idee! Maar dan wel zonder vuurwerk.

Met het eindejaar in het vooruitzicht lanceren onze collega’s van de Hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Noord-Limburg naar goede gewoonte de campagne “Ik knal zonder vuurwerk”. Ook dit jaar is dit niet anders. Met hun actie trachten ze burgers bewust te maken van de gevaren die onlosmakelijk verbonden zijn met het afsteken van vuurwerk. We sommen hieronder even op waarom je het vuurwerk dus beter achterwege laat.

Verboden:
Het afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballonnen is verboden; en dit al sinds april 2019. In het verleden konden gemeenten ervoor kiezen om een uitzondering toe te staan. Echter, dit jaar hebben de gemeenten binnen onze zone beslist om dit niet te doen en een algemeen vuurwerkverbod af te kondigen. Steek je toch vuurwerk af? Dan riskeer je een GAS-boete.

Ontlast de hulpdiensten:
2020 was een apart jaar. Eentje dat we niet snel zullen vergeten, maar toch gauw achter ons willen laten. Het is een jaar dat veel van ons gevergd heeft, zowel van burgers, maar zeker ook van de hulpverlening.

Aangezien we de eindejaarsfeesten binnen onze eigen bubbel moeten vieren, en nu al heel wat mensen aangeven zich hier niet aan te zullen houden, kunnen we niet anders dan deze campagne extra in de kijker te zetten. Want heel wat mensen zullen tijdens deze feestdagen ook zelf vuurwerk willen afsteken. Bescherm jezelf en je bubbel, en doe het niet! Op die manier zet je de nu al zwaar belaste zorgsector niet extra onder druk.

Daarnaast is het ook zo dat telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zij niet beschikbaar zijn voor andere noodgevallen. Laat vuurwerk en de gevaarlijke risico’s dus links liggen.

Levensgevaarlijk:
Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Uit cijfers van de Stichting Brandwonden blijkt dat het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld was ten opzichte van 2016. Wist je bovendien dat de meeste slachtoffers het vuurwerk niet eens zelf hebben aangestoken, maar zij enkel toeschouwer waren?

Brandgevaarlijk:
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het heel wat schade kan veroorzaken.

Dierenleed:
Denk naast je eigen veiligheid ook aan die van je huisdier. Dieren zijn namelijk heel gevoelig aan harde geluiden. Door de knallen schrikken ze op en in paniek lopen ze weg, met alle gevolgen van dien: ze komen op de openbare weg terecht waarbij ze niet enkel zichzelf maar ook de andere weggebruikers in gevaar brengen. Dergelijke situaties lopen maar zelden goed af, zo is onze ervaring. Denk dus ook aan al het dierenleed dat vermeden kan worden en knal 2021 zonder vuurwerk in.

Alternatief:
Wil je dit rottig jaar toch op een mooie manier afsluiten? Steek dan liever een gezellige vuurkorf aan en klink samen met je bubbel op de jaarovergang. Mogen sparkles and glitter op jouw feestje toch niet ontbreken, dan kan je ook kiezen voor vuurwerkstokjes, een waardig alternatief. Maar ook hier is natuurlijk steeds voorzichtigheid geboden.

                                                                                                 

Bron: https://www.ikknalzondervuurwerk.be/