Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

mei 2020 Herrie met de buren?

Burenruzies zijn van alle tijden. Een kraaiende haan, te luide muziek, blaffende honden, overhangende takken, overlast door afval, enz. Het zijn vaak dergelijke kleine ergernissen die omwille van een slechte of zelfs gebrekkige communicatie met de buren voor heel wat problemen en gekibbel kunnen zorgen. Situaties dreigen dan te escaleren.

Nu iedereen, gezien de huidige maatschappelijke situatie, veilig in zijn eigen “kot” moet blijven, kunnen deze irritaties ervoor zorgen dat oude burenruzies opnieuw opflakkeren, maar ook dat nieuwe vetes ontstaan.

Vaak wordt in dergelijke gevallen onmiddellijk beroep gedaan op politie, zonder eerst de buren even aan te spreken. Ervaring leert ons echter dat een goed gesprek de sleutel tot succes is en vaak al volstaat om conflicten op te lossen of zelfs te voorkomen. Wij stellen hieronder enkele tips voor om het niet uit de hand te laten lopen.

 1. Praat met je buur en ga in dialoog
  Soms is de hinder die je ondervindt gebaseerd op onwetendheid van jouw buur of gewoon op misverstanden. Een goede communicatie met je buren is dus zeer belangrijk.
  Het zorgt niet alleen voor een aangenamere sfeer, maar ook dat problemen bespreekbaar zijn en blijven. Dialoog is dus zeer belangrijk, niet in het minst ten tijde van Corona.

 2. Wanneer praten niet zo goed lukt
  Soms is het moeilijk om je te uiten en duidelijk te formuleren waar het schoentje precies wringt. Dan kan je je buur ook op de hoogte brengen met een beleefd kaartje en zo het contact en de dialoog levende houden. Laat je buren bijvoorbeeld weten dat je op vakantie vertrekt en hoopt dat ze mee een oogje in het zeil houden tijdens jouw afwezigheid.

 3. Spreek je wijkagent aan
  Daarnaast kan je ook steeds beroep doen op de wijkagent. De wijkagent weet immers graag wat er reilt en zeilt in zijn of haar buurt en ziet er graag op toe dat de bewoners goed met elkaar kunnen samenleven. Levert de dialoog met je buur niets op, dan kan je steeds je wijkagent even aanspreken. Hij of zij zal je probleem aankaarten bij de buren en zo proberen om samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich in kan vinden. De naam en contactgegevens van jouw wijkagent vind je terug op onze website.

 4. Meld de klacht officieel
  Hoewel onze mensen steeds trachten om bemiddelend op te treden, is het niet altijd mogelijk om tot een consensus te komen met alle partijen. Betreft het bijvoorbeeld stalking of pestgedrag dat blijft duren, dan kan je hiervoor klacht indienen bij de politie. Jouw klacht wordt dan genoteerd en overgemaakt aan het Parket dat mogelijk een strafrechtelijke sanctie kan opleggen. Al hoeft het natuurlijk niet zo ver te komen.

 5. Ga ten rade bij het Vredegerecht
  Je kan namelijk ook steeds terecht bij het Vredegerecht om een uitspraak te doen over het probleem dat zich stelt. Dit hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een proces aangezien de vrederechter het probleem mogelijks ook kan oplossen via een verzoeningsprocedure. In onze politiezone kan dergelijke procedure opgestart worden bij het Vredegerecht te Beringen. Wenst u gratis juridisch advies over de kwestie, dan kan u hiervoor ook terecht bij het Vredegerecht. Meer informatie m.b.t. de verzoeningsprocedure en zittingsdagen van advocaten, vind je terug op hun website.

Maar zoals we reeds aanhaalden: communicatie is de sleutel tot succes!
Laat ergernissen dus niet escaleren, maar bespreek ze met je buur.
Want ook in coronatijden geldt: beter een goede buur, dan een verre vriend.

                                                                    

Bron: PLOT, Provincie Limburg, Lokale Politie Vlaamse Ardennen, www.unia.be, Vredegerecht Beringen