Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

nov 2017 Safety first bij voetbalwedstrijden

 

Als fervente voetbalsupporter ben je wekelijks trouw op post om jouw club naar de overwinning te juichen. Friendship en dedication zijn dan ook twee sleutelwoorden in deze sport die ook supporters hoog in het vaandel (zouden moeten) dragen. Of men nu supportert voor de lokale voetbalclub of het nationaal elftal, voetbal moet een feest zijn!

Maar dat het er tijdens de match niet altijd even gemoedelijk aan toe gaat, bewijst de wedstrijd tussen KVV Thes Sport en Sporting Hasselt van 30 september eerder dit jaar. Daar liepen de gemoederen tussen de supporters van beide clubs zo hoog op dat een tussenkomst van de politie niet kon uitblijven.

Iedereen weet natuurlijk dat racisme, xenofobie en discriminerende uitlatingen niet thuis horen in een voetbalstadion. Echter, het tegendeel is jammer genoeg vaak waar, waardoor politie bij de minste ongeregeldheden niet anders kan dan proces-verbaal opstellen, met geldboetes van 250 tot 5000 euro en/of een stadionverbod van 3 maanden tot maximum 5 jaar als gevolg. Het krijgen van zo’n stadionverbod houdt bovendien ook in dat je geen wedstrijden meer mag bijwonen waar de desbetreffende ploeg aan deelneemt en dat je niet langer welkom bent rond het stadion, dit zowel vóór, tijdens als na de match.

Met het WK 2018 in het vooruitzicht willen we daarom dan ook graag enkele tips uit de voetbalwet[1] (dd. 2007) meegeven om een veiliger gevoel en een goede sfeer op en naast het veld te garanderen, want … safety first!

Tips & tricks:

  1. Woon het evenement steeds bij in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fairplay. Dit wordt namelijk ook verwacht van de spelers op het veld, de clubs en de scheidsrechters. Als “vertegenwoordiger” van jouw club dien je deze begrippen dan ook te representeren. Neem dus geen haatdragende of racistische spandoeken mee naar de wedstrijd, spreek geen provocerende taal en gooi niet met voorwerpen. Ook Bengaals vuur of andere pyrotechnische middelen laat je beter thuis; ze kunnen namelijk ernstige brandwonden veroorzaken. Zelfs het op zak hebben van een van deze zaken volstaat om een boete en/of stadionverbod te krijgen.
  1. Zorg steeds dat je over een geldig ticket beschikt en ga in het supportersvak zitten dat op je ticket staat. Supporter je voor de lokale voetbalclub, meng je dan nooit met supporters van de tegenpartij.
  1. Heb je een stadionverbod of beschik je niet over een geldig ticket waardoor de toegang je werd ontzegd, hou je hier dan aan en probeer het niet te omzeilen. Wanneer je gevat wordt, kan dit leiden tot een nog zwaardere straf.
  1. Laat je tijdens de wedstrijd niet negatief uit tegen supporters van de tegenpartij, maar supporter positief voor je eigen club.
  1. Beklim na de match geen omheiningen of andere middelen tot scheiding van de supporters; het veld dient enkel betreden te worden door spelers en scheidsrechters. Dit geldt trouwens ook voor de neutrale zone, zoals de spelerstunnel, kleedkamers, enz.
  1. Weet dat wanneer je een ticket aankoopt, je akkoord gaat met het reglement van de inwendige orde van de organiserende club en je hier dus aan dient te houden. Dit reglement kan verschillen van club tot club en kan je meestal nalezen op de website van de desbetreffende voetbalvereniging.
  1. Volg bij incidenten de richtlijnen of bevelen op van de stewards, (veiligheids)verantwoordelijke, politie, of hulpdiensten. Ook voor vragen in verband met veiligheid kan je steeds bij hen terecht.

Er werden slechts enkele van de gedragingen die niet zijn toegelaten door de voetbalwet opgesomd, maar het spreekt vanzelf dat ook gedragingen die strafbaar zijn volgens het strafwetboek niet thuishoren op eender welke voetbalwedstrijd.

Ben je als supporter toch over de schreef gegaan en heb je door on(aan)gepast gedrag de ordehandhaving verstoord en/of de veiligheid in het gedrang gebracht, werk dan in de eerste plaats mee met de stewards, als deze aanwezig zijn, en politiediensten. Maar wees je er vooral van bewust dat je voor heel wat andere supporters het voetbalfeest hebt verpest. Onthoud daarom het volgende:

- “It’s not the team with the best players that wins.
But the players with the best team do.” -

 

 

[1] De wet bevat zowel regels voor organisatoren als voor toeschouwers (waaronder de hogervermelde “Tips & tricks”) en is van toepassing op de eerste klasse A, de eerste klasse B en de eerste Amateurliga. Slechts één van de twee ploegen dient hierbij tijdens een wedstrijd in een van deze reeksen te spelen. Een tegen jou uitgesproken stadionverbod, daarentegen, is achteraf ook van kracht voor wedstrijden in de tweede Amateurliga.