Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

okt 2023 Zorgcentra na Seksueel Geweld: een hulpbron voor slachtoffers

Seksueel geweld is een schrijnend probleem dat wereldwijd talloze levens beïnvloedt. De gevolgen van seksueel geweld kunnen verwoestend zijn, zowel fysiek als emotioneel. Gelukkig zijn er zorgcentra na seksueel geweld die slachtoffers ondersteuning bieden in hun herstelproces.

Wat?

Zorgcentra na seksueel geweld, ook wel bekend als ZSG's, zijn gespecialiseerde instellingen die slachtoffers van seksueel geweld helpen. Ze bieden medische, psychologische, juridische en emotionele ondersteuning. Deze centra zijn erop gericht slachtoffers een veilige ruimte te bieden om te herstellen en hun rechten te doen gelden. Ze begrijpen de complexiteit van seksueel geweld en zorgen voor zorg op maat om slachtoffers te helpen bij hun herstel.

Wie kan er terecht bij Zorgcentra na Seksueel Geweld?

Iedereen die slachtoffer is geworden van acuut (*) seksueel geweld (feiten van verkrachting en aantasting seksuele integriteit), ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of achtergrond, kan terecht bij een Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Het maakt niet uit of het geweld recent heeft plaatsgevonden of in het verleden, of dat het slachtoffer al dan niet aangifte heeft gedaan bij de politie. De ZSG's bieden vertrouwelijke en oordeelloze ondersteuning.

(*) acuut is < 7 dagen na de feiten

Wanneer kan je een ‘Zorgcentrum na Seksueel Geweld’ benaderen?

Het is van cruciaal belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een Zorgcentrum na Seksueel Geweld als je slachtoffer bent geworden omdat tijd vaak essentieel is bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het verlenen van medische zorg. Hoe eerder je contact opneemt, hoe effectiever de hulp kan zijn.
Als slachtoffer van seksueel geweld kan je 7 dagen op 7 terecht bij een Zorgcentrum. De Zorgcentra zijn ook beschikbaar via e-mail of telefoon. Heb je dringend hulp nodig of ben je in gevaar? Bel 112!

Waar zijn Zorgcentra na Seksueel Geweld te vinden?

Zorgcentra na seksueel geweld zijn vaak te vinden in grotere steden en regio's. Ze kunnen gevestigd zijn in ziekenhuizen of als onafhankelijke instellingen opereren. In de provincie Limburg is het Zorgcentrum gevestigd in het Ziekenhuis Oost-Limburg.

ZSG Limburg
Ziekenhuis Oost-Limburg
Synaps Park 2050 - bus C
3600 Genk

089 80 81 00
zsglimburg@zol.be

Hoe werken Zorgcentra na Seksueel Geweld?

Wanneer een slachtoffer een ZSG benadert, wordt hij of zij vaak in contact gebracht met een zorgteam dat bestaat uit medische professionals, psychologen, maatschappelijk werkers en juridische experts. Het proces omvat meestal:

 • Medische zorg: Het slachtoffer wordt medisch onderzocht om eventuele verwondingen vast te stellen, bewijsmateriaal te verzamelen en mogelijke seksueel overdraagbare infecties te behandelen.
 • Psychologische ondersteuning: Slachtoffers krijgen toegang tot gespecialiseerde therapeuten en counselors om te helpen bij trauma-gerelateerde symptomen, zoals angst, depressie en posttraumatische stressstoornis.
 • Juridische begeleiding: Slachtoffers worden geïnformeerd over hun rechten en opties met betrekking tot juridische procedures, waaronder het indienen van een klacht bij de politie.
  Een speciaal opgeleide zedeninspecteur kan in het ZSG een verklaring van het slachtoffer afnemen.  De keuze ligt echter bij het slachtoffer zelf om al dan niet klacht in te dienen. 
  De zedeninspecteurs maken deel uit van een provinciale wachtdienst en worden indien klacht opgeroepen.  Onze politiezone heeft ondertussen 4 zedeninspecteurs die reeds opgeleid zijn.  In november 2023  worden er nog vier extra zedeninspecteurs opgeleid. 
 • Emotionele ondersteuning: ZSG's bieden een veilige en ondersteunende omgeving waar slachtoffers hun verhaal kunnen delen en begrip kunnen vinden.

Tips voor Slachtoffers van Seksueel Geweld

 • Onthoud dat het niet jouw schuld is. Seksueel geweld is nooit de schuld van het slachtoffer.
 • Zoek onmiddellijk medische hulp, zelfs als je geen lichamelijke verwondingen hebt.
 • Praat met iemand die je vertrouwt over wat er is gebeurd.
 • Overweeg professionele hulp, zoals therapeutische begeleiding, om te helpen bij je herstelproces.
 • Weet dat je niet alleen bent; er zijn hulpbronnen en mensen die er zijn om te helpen.

Zorgcentra na Seksueel Geweld zijn een waardevolle bron van steun voor slachtoffers van seksueel geweld. Het is belangrijk om te weten dat er hulp beschikbaar is en dat herstel mogelijk is. Als je of iemand die je kent slachtoffer is geworden, aarzel dan niet om contact op te nemen met een ZSG voor de nodige ondersteuning.

 

Bron: https://zsg.belgium.be/nl