Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Over de politiezone

De korpschef


Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een korpschef. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie, het beheer en de verdeling van de taken binnen het korps.
De korpschef staat onder het gezag van het politiecollege. Hij licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat alsook over de initiatieven die de politiezone overweegt met betrekking tot het zonaal veiligheidsplan.

Voor deze functie werd hoofdcommissaris Bertie Hamaekers aangesteld. Na zijn eedaflegging op 10 september 2001 was hij het eerste personeelslid van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo.

De zonechef Bertie Hamaekers is licentiaat in de klinische psychlogie en licentieaat in de criminologie.

Op 1 april 1984 startte hij zijn loopbaan als stafmedewerker aan de politieschool Limburg verbonden aan het kabinet van de gouverneur en dit voor politiezaken.
Op 1 januari 1988 werd hij benoemd als commissaris-korpschef bij de gemeentepolitie van de stad Beringen.

Bij de hervorming van de politiediensten werd hij op 24 augustus 2001 benoemd tot hoofdcommissaris-korpschef van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo en dit voor een mandaat van 5 jaar. Ondertussen werd zijn mandaat reeds 3 maal verlengd.
Dit mandaat werd vanaf 24 augustus 2006 verlengd voor een periode van 5 jaar. In 2011 en 2016 werd het nogmaals verlengd opnieuw voor een periode van 5 jaar.

Korpschef Bertie Hamaekers

 

De functie van korpschef wordt momenteel waargenomen door commissaris Geert Wouters.Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef
011 27 95 02
PZ.BHT.korpschef@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef