Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Over de politiezone

De korpschef


Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een korpschef. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie, het beheer en de verdeling van de taken binnen het korps.
De korpschef staat onder het gezag van het politiecollege. Hij licht het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat alsook over de initiatieven die de politiezone overweegt met betrekking tot het zonaal veiligheidsplan.

Voor deze functie werd op 1 augustus 2019 commissaris Geert Wouters (a.i.) aangesteld.

 

 

 Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef
011 27 95 10
PZ.BHT.korpschef@police.belgium.eu