Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

17 jan Nieuwe en versterkte aanpak intrafamiliaal geweld na moeilijk en somber jaar

Nieuwe en versterkte aanpak intrafamiliaal geweld na moeilijk en somber jaar

2022 was moeilijk en somber’. Hiermee verwijst korpschef (wnd.) Geert Wouters van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo niet alleen naar het toenemend verbaal en fysiek geweld tegen hulpverleners maar ook naar de groeiende en ingewikkelde problematiek van intrafamiliaal geweld binnen de zone. Ook voorzitter van het politiecollege Thomas Vints pleit voor een hardere aanpak van agressie.


Het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo werd het voorbije jaar meermaals van dichtbij geconfronteerd met gewelddaden: in februari werd een medewerker verwond bij een steekincident, andere medewerkers werden betrokken bij enkele schietincidenten. ‘Veel van deze conflicten zijn terug te brengen tot de problematiek van ‘intrafamiliaal geweld’. Ook wanneer de vergelijking wordt gemaakt met andere politiezones, scoort onze politiezone al meerdere jaren hoog’, verduidelijkt korpschef (wnd.) Geert Wouters.
Bij het parket Limburg staat er dan ook een nieuwe richtlijn in de startblokken over de aanpak van deze problematiek met als kernbegrippen: ‘maatwerk’, het ‘kort op de bal spelen’ en een ‘multidisciplinaire aanpak’. Ook het korps van Beringen/Ham/Tessenderlo bereidde zich al voor op deze nieuwe aanpak en versterkte hun jeugd- en sociale politiedienst met extra personeel.


Ook voorzitter Thomas Vints hekelt de toename van agressie binnen onze maatschappij. Hij verwijst naar de vele hardrijders en straatracers die vaak zorgen voor onveilige verkeerssituaties en onnodige geluidsoverlast. ‘Binnen onze politiezone werden in 2022 meer boetes uitgeschreven voor te snel rijden en het rijden onder invloed van alcohol. Ook het aantal personen dat opgepakt werd wegens drugsbezit steeg., aldus voorzitter Vints.

 

De zone pakt ook uit met een sterk handhavingsbeleid. Zo zal er het komende jaar geïnvesteerd worden in diverse trajectcontroles en meer vaste en mobiele gemeentelijke camera’s om overlast zwerfvuil en sluikstorten te bestrijden. Ook de GAS-reglementering wordt geactualiseerd en uitgebreid met de invoering van GAS4. Het politiekorps investeert tot slot ook in meer veiligheid: “Een groot deel van het investeringsbudget gaat naar de vernieuwing van het wagenpark en de aankoop van bodycams. Uit onderzoek blijkt dat deze een de-escallerend effect hebben en daarnaast kunnen beelden ook gebruikt worden als bewijs tegen politiegeweld. En dus een waardevolle toevoeging in uitoefening van het politiewerk”, zegt voorzitter Thomas Vints.