Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

06 mei Vernieuwd scholenprotocol verhoogt veiligheid van leerlingen en leerkrachten

Vernieuwd scholenprotocol verhoogt veiligheid van leerlingen en leerkrachten

Het scholenprotocol binnen de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo is vernieuwd. Dit protocol is een samenwerkingsakkoord tussen de lokale secundaire scholen, de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), het parket en de lokale politie over de stapsgewijze aanpak van probleemsituaties op school.

Het protocol bestaat al sinds 2011. Na een evaluatie met alle betrokken partners werd besloten om het bij te sturen. Binnen onze maatschappij duiken immers de laatste jaren steeds nieuwere vormen van criminaliteit op waarmee jongeren vroeg of laat geconfronteerd worden. Denken we maar aan cybercrime, cyberpesten, steaming, sexting, spijbelen, enz.

‘Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld spijbelen, een van de thema’s uit het protocol, een belangrijke voorspeller is voor vroegtijdig schoolverlaten. Wie vroegtijdig de school verlaat, heeft het bijzonder moeilijk om werk te vinden. Scholen worden dan ook ondersteund en uitgedaagd om preventief te werken rond deze moeilijke thema’s en de aanpak van criminele feiten’, verduidelijkt korpschef Geert Wouters. Via het schoolreglement, interne zorg, CLB-werking en de opmaak van preventiestrategieën nemen scholen zelf hun verantwoordelijkheid.

De scholen worden bij hun aanpak niet aan hun lot overgelaten. Ze krijgen steun van diverse partners. Het ontwikkelen van een hecht samenwerkingsverband tussen het onderwijs, de CLB’s, het parket en de lokale politie is daar een voorbeeld van.

In het vernieuwde ‘Scholenprotocol’ worden de diverse aanspreekpunten nog eens duidelijk bekend gemaakt. Verder worden de wederzijdse verwachtingen van alle actoren duidelijk gesteld over de verschillende uiteenlopende thema’s.

'We zijn ervan overtuigd dat dit vernieuwde protocol de goede samenwerking tussen politie, scholen, CLB’s en parket nog zal verbeteren en dat de verschillende partners elkaar sneller dan ooit zullen vinden om veiligheidsproblemen integraal aan te pakken zodat een veilige schoolomgeving voor elk kind kan geboden worden'besluit de voorzitter van het politiecollege Thomas Vints.