Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

14 okt Bevraging bevolking veiligheidsmonitor 2021 gaat van start

Bevraging bevolking veiligheidsmonitor 2021 gaat van start
De veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's.

Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op willekeurige wijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen.
Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale gemeentebesturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente.

Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden.

Uw medewerking is dus van groot belang.

Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De verschillende vragenlijsten worden vanaf donderdag 14 oktober verspreid.
Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen.
De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor uw deelname!