Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

14 okt Infoavond over inbraakpreventie op dinsdag 19 oktober 2021 om 19u

Infoavond over inbraakpreventie op dinsdag 19 oktober 2021 om 19u

Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, breekt het inbraakseizoen aan. Ook Beringen blijft hiervan niet gespaard. Burgemeester Thomas Vints licht de inbraakcijfers toe: “Tot en met september 2021 zijn er 20 (pogingen tot) inbraak in woningen vastgesteld in Beringen. Voor het jaar 2020 waren dit er 35 in totaal. Deze cijfers tonen een significante daling ten opzichte van de lichte dalingen in de voorgaande jaren. Door de pandemie zijn het afgelopen anderhalf jaar meer mensen thuisgebleven, waardoor er automatisch minder gelegenheid was tot inbreken. Nu het normale leven volop hervat, dienen we terug extra alert te zijn.”

In het kader van ‘Besafe@home’ - de nationale campagne over de strijd tegen woninginbraak - wordt op dinsdag 19 oktober om 19u een infoavond georganiseerd in het nieuwe Stadhuis. Tijdens deze avond promoten de lokale WhatsApp-coördinatoren, de politie en stad Beringen buurtpreventie. De lokale politie zal een uiteenzetting geven over de cijfers en werking binnen de politiezone. Jos Delarbre, preventieadviseur PZ Geel/Meerhout/Laakdal, gaat dieper in op inbraak en welke preventieve maatregelen bewoners zelf kunnen treffen. Tenslotte gaat Ahmed Ozden, namens de WhatsApp-coördinatoren, de werking van de WhatsApp-netwerken verduidelijken.

Buurtpreventie gebeurt in Beringen via WhatsApp-netwerken. Een WhatsApp-netwerk is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van een buurt, de politiezone en de gemeentelijke overheid. De opzet is om informatie uit te wisselen tussen inwoners en politie over inbraken en inbraakpreventie. “Als het gaat over veiligheid en preventie is een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden en de politie. De politie kan echter niet overal tegelijkertijd zijn. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze Beringenaren een rol kunnen spelen. Zij zijn namelijk onze ogen en oren op het terrein”, besluit burgemeester Vints.

Je bent welkom vanaf 19.00 uur in de raad-en trouwzaal van het nieuwe Stadhuis.