Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

27 mei Criminaliteitscijfers tijdens coronajaar 2020 stijgen. 1 op de 4 feiten was coronagerelateerd.

Het korps van Beringen, Ham en Tessenderlo stelde hun jaarverslag 2020 voor. Boven op de gewone criminaliteit, bewaakten zij de goede opvolging van de vele en vaak wisselende coronamaatregelen.  

2020 heeft veel veerkracht laten zien’, vertelt korpschef Geert Wouters. ‘Onze korpsleden dienden zich meer dan ooit waakzaam en wendbaar op te stellen’. Operationele procedures en dienstroosters dienden hals over kop aangepast te worden en het korps diende zich volledig ‘coronaproof’ te herorganiseren.  Medewerkers op het terrein werden geconfronteerd met de vele en vaak wisselende coronamaatregelen en dienden, soms in moeilijke omstandigheden, regels afwegen tegen het gezond verstand.

De zone schreef 1.043 coronaboetes uit. Het merendeel betrof inbreuken tegen het samenscholings- en verplaatsingsverbod.

Niettegenstaande corona werd er op diverse andere vlakken puik werk verricht. Zo werden er méér gerichte verkeerscontroles uitgevoerd. Dit resulteerde in meer verkeersboetes vooral op het vlak van het gebruik van drugs achter het stuur. We noteren hier een stijging van 160%. Ook goed nieuws is dat het aantal verkeersslachtoffers binnen de zone daalde met 13%. Ook het aantal woninginbraken daalde opvallend.

De zone zette het voorbije jaar ook hard in op de aanpak van straatracers. Door de gecoördineerde aanpak van bestuurlijke en gerechtelijke overheden kunnen hun voertuigen voortaan onmiddellijk in beslag genomen worden.

Dat partnerschap belangrijk is benadrukt ook voorzitter Thomas Vints: ‘We willen burgers niet enkel ‘dienen’ met de basispolitiezorg, we willen ook benadrukken dat we alleen door doorgedreven samenwerking en informatie-uitwisseling met partners én burgers kunnen meewerken aan een veiligere samenleving’.

Zo investeerden de gemeenten ook verder in de uitbreiding van hun cameranetwerk om lokale overlast nóg efficiënter te bestrijden. Het aantal GAS-boetes vervijfvoudigde (655 boetes).

Corona deed ook onze digitale samenleving boosten. Keerzijde ervan was dat ook de cybercriminaliteit boostte. Het aantal aangiftes steeg met 100% en de zone tekende een nooit gezien nadeel op van 794.293 euro. Het is duidelijk dat er in dit domein de komende jaren nog heel wat uitdagingen op ons afkomen. De politiezone richtte dan ook een bijzondere werkgroep op die zich verder buigt over dit fenomeen.