Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

17 dec Oprichting tiende buurtinformatienetwerk politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

Oprichting tiende buurtinformatienetwerk politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

In Tessenderlo werd op maandag 16 december 2019 het startschot gegeven voor het tiende buurtinformatienetwerk (BIN), tevens ook het tiende BIN van de politiezone – in de rest van de politiezone zijn whatsappgroepen actief bezig met buurtpreventie. Tessenderlo vormt hierbij ook de eerste en enigste gemeente in Limburg met een uitgebreid BIN-netwerk.

Een buurtinformatienetwerk (of een BIN) is een constructieve samenwerking tussen de burgers van een buurt in de gemeente en de lokale politie, met ondersteuning van het gemeentebestuur. Het doel van een BIN is het verhogen van de veiligheid in een bepaalde buurt door het opzetten van communicatiestructuren tussen politie en burger. Inbraakpreventie is daarbij met stip op één het belangrijkste dat men hiermee wil bewerkstellingen. De BIN-werking steunt op het basisprincipe dat de burger onregelmatigheden en verdachte zaken steeds en onmiddellijk meldt aan de politie, op het telefoonnummer 101. Wanneer de politie een melding binnenkrijgt waarover zij oordeelt dat de buurt hierover geïnformeerd moet worden, kan zij een BIN-bericht versturen aan alle leden van het BIN (via SMS of gesproken boodschap). De burger wordt door deze berichten van de politie alert gemaakt, en gaat fungeren als ‘ogen en oren ter plaatse’. Zij kunnen door bepaalde handelingen te stellen (het aansteken van de binnen- of buitenverlichting bijvoorbeeld) potentiële inbrekers afschrikken, of aanvullende informatie bezorgen aan de politiediensten (het noteren van nummerplaten van gesignaleerde verdachte voertuigen bijvoorbeeld) om de politie te helpen bij hun speurwerk.

Het eerste buurtinformatienetwerk van Tessenderlo werd opgericht in 2017, het BIN Baalberg. Eind 2018 werd er door een reeks Looienaars het initiatief genomen om ook in hùn buurt een BIN op poten te zetten. Op die manier werden er in januari 2019 de charters ondertekend van vijf bijkomende buurtinformatienetwerken. In de loop van lente en zomer volgden er nog drie bijkomende BIN’s.

Aan het eind van 2019 komt daar nu het tiende BIN nog bij – het BIN Schoot centrum. Dankzij dit BIN wordt het overwegend mannelijke team van Looise BIN-coördinatoren en -co-coördinatoren met twee dames en één heer uitgebreid: Sharon Sterckx neemt het coördinatorschap op zich, samen met Renild Peeters en Davy Wellens.

Deze tien BIN’s zijn verspreid over het hele grondgebied van Tessenderlo: zowel in het centrum, Hulst, Engsbergen, Schoot als op de Berg werden er BIN’s opgestart. Bij het oprichten van deze buurtinformatienetwerken is het belangrijk dat het initiatief wordt genomen door de burger. Het gemeentebestuur en de politiezone stellen zich principieel terughoudend op en zullen geen Looienaars benaderen met de vraag om het coördinatorschap te overwegen; de BIN-werking staat of valt met het engagement van de Looienaar zelf om zijn of haar buurt te gaan betrekken in de preventie-gedachte. En dat lukt goed: reeds 373 Looienaars hebben zich aangesloten bij het BIN in hun buurt.


Op de foto v.l.n.r. -  De aanwezige BIN-coördinatoren: Serge Vanooteghem, Marc Geyskens, Jochen Sauwens, Jos Swerts, Reinild Peeters, Benny Bens (PZ BHT) , Jos Mangelschots, Sharon Sterckx, Elke Vanhoof (gemeente Tessenderlo)