Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Uittreksel strafregister

Vanaf 1 januari 2018 is het afleveren van het uittreksel uit het strafregister enkel nog een taak van het gemeentebestuur en kan je hiervoor niet langer terecht bij de politie.

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister, of het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen gemeld worden.

Voor wie?

Iedereen die een uittreksel uit het strafregister nodig heeft.

Hoe?

Iedere inwoner kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen bij de lokale politie in de gemeente waar hij of zij is ingeschreven:

 • door zich persoonlijk aan te melden aan het loket;
 • via ons digitaal loket;
 • Telefonisch via volgende telefoonnummers:
  • voor de inwoners van Beringen (contactpersoon: Martine Agten): 011 27 96 74
  • voor de inwoners van Tessenderlo (contactpersoon: Petra Dierckx): 013 35 05 60
  • voor de inwoners van Ham (contactpersoon: Frieda Winderickx): 013 67 08 80

Het is belangrijk duidelijk de reden te vermelden waarvoor het document aangevraagd wordt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt door onze administratieve diensten.
Het uittreksel kan persoonlijk (en mits het voorleggen van de identiteitskaart) afgehaald worden aan het loket, in de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is, vanaf de eerstvolgende werkdag na de aanvraag vanaf 12 uur (bij aanvraag vóór 15 uur). Indien persoonlijk afhalen niet mogelijk is kan het eventueel door een andere persoon, mits voorlegging van een handgeschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de persoon voor wie het uittreksel bestemd is.                

Drie modellen

 • Model 595: standaarduittreksel bestemd voor activiteiten waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden vastgelegd zijn (indien model 596.1 Sv. en 2 Sv. niet van toepassing zijn);
 • Model 596.1 Sv: bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgelegd (bv. beveiliging, fiscale beroepen, wapens);
 • Model 596.2 Sv: bestemd voor iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren of voor een job waarbij je veel in contact komt met minderjarigen (bv. een functie in het onderwijs, medische of sociale sector, animatie).

Bij twijfel contacteer de dienst strafregister (bij de lokale politie) van je woonplaats.

Aanvragen bij FOD justitie

Volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal strafregister van de FOD Justitie:

 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s,…
 • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in buitenland
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België


Waar?

Hoofdcommissariaat Beringen
Mijnschoolstraat 84
3580 Beringen

Wijkantenne Ham
Dorpsstraat 19
3945 Ham

Wijkantenne Tessenderlo
Weggevoerdenstraat 4
3980 Tessenderlo

Meer info?

Hoofdcommissariaat politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo - Het lokaal informatiekruispunt (Contactpersoon: Martine Agten: 011 27 96 74).

LET OP!!!!
Vanaf 1 januari 2018 is het afleveren van het uittreksel uit het strafregister enkel nog een taak van het gemeentebestuur en kan je hiervoor niet langer terecht bij de politie. Hoe moet je vanaf  dan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?
Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Belgische gemeenten aangesloten zijn op het Centraal Strafregister en zullen alle lokale besturen uitsluitend uittreksels afleveren uit het Centraal Strafregister, en niet meer via het gemeentelijk strafregister. Dit houdt ook in dat je vanaf dan het uittreksel uit het strafregister dient aan te vragen op de gemeente in plaats van bij de politie.

Wat is een uittreksel uit het strafregister?
Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon worden vermeld. Er zijn drie soorten ‘uittreksels uit het strafregister’, afhankelijk van de aard van de activiteit die je zal uitoefenen.

Waar moet ik het uittreksel aanvragen?
Je vraagt een uittreksel uit het strafregister aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je woonachtig bent. Om te weten hoe je het uittreksel precies kan aanvragen, raadpleeg je best de website van jouw gemeente. Je kan hen natuurlijk ook steeds telefonisch contacteren of even binnenspringen aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Wanneer vraag ik een uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister?
Slechts in een aantal gevallen kan je het uittreksel uit het strafregister niet bekomen bij de dienst Burgerzaken van jouw gemeente, maar moet je het aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister als je:

• je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in  België;
• een rechtspersoon (vennootschappen, vzw’s) bent;
• een gemachtigde administratieve instantie bent;
• een gerechtelijke instantie bent;
• diplomaat bent.

Hoe je dit kan, lees je op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie -www.justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten_aanvragen/ uittreksel_strafregister.

 

 

Online aanvragen