Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Uittreksel strafregister

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister, of het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen gemeld worden.

Voor wie?

Iedereen die een uittreksel uit het strafregister nodig heeft.

Hoe?

Iedere inwoner kan een uittreksel voor zichzelf aanvragen bij de lokale politie in de gemeente waar hij of zij is ingeschreven:

 • door zich persoonlijk aan te melden aan het loket;
 • via ons digitaal loket;
 • Telefonisch via volgende telefoonnummers:
  • voor de inwoners van Beringen (contactpersoon: Martine Agten): 011 27 96 74
  • voor de inwoners van Tessenderlo (contactpersoon: Petra Dierckx): 013 35 05 60
  • voor de inwoners van Ham (contactpersoon: Frieda Winderickx): 013 67 08 80

Het is belangrijk duidelijk de reden te vermelden waarvoor het document aangevraagd wordt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt door onze administratieve diensten.
Het uittreksel kan persoonlijk (en mits het voorleggen van de identiteitskaart) afgehaald worden aan het loket, in de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is, vanaf de eerstvolgende werkdag na de aanvraag vanaf 12 uur (bij aanvraag vóór 15 uur). Indien persoonlijk afhalen niet mogelijk is kan het eventueel door een andere persoon, mits voorlegging van een handgeschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de persoon voor wie het uittreksel bestemd is.

Drie modellen

 • Model 595: standaarduittreksel bestemd voor activiteiten waarvoor geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden vastgelegd zijn (indien model 596.1 Sv. en 2 Sv. niet van toepassing zijn);
 • Model 596.1 Sv: bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgelegd (bv. beveiliging, fiscale beroepen, wapens);
 • Model 596.2 Sv: bestemd voor iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren of voor een job waarbij je veel in contact komt met minderjarigen (bv. een functie in het onderwijs, medische of sociale sector, animatie).

Bij twijfel contacteer de dienst strafregister (bij de lokale politie) van je woonplaats.

Aanvragen bij FOD justitie

Volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal strafregister van de FOD Justitie:

 • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s,…
 • particulieren wanneer het document dient voor gebruik in buitenland
 • buitenlanders voor de periode van verblijf in België


Waar?

Hoofdcommissariaat Beringen
Mijnschoolstraat 84
3580 Beringen

Wijkantenne Ham
Dorpsstraat 19
3945 Ham

Wijkantenne Tessenderlo
Weggevoerdenstraat 4
3980 Tessenderlo

Meer info?

Hoofdcommissariaat politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo - Het lokaal informatiekruispunt (Contactpersoon: Martine Agten: 011 27 96 74).

 

Online aanvragen