Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

30 nov Nieuw vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is het afleveren van het uittreksel uit het strafregister enkel nog een taak van het gemeentebestuur en kan je hiervoor niet langer terecht bij de politie. Hoe moet je vanaf  dan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Wat verandert er vanaf 1 januari 2018?

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle Belgische gemeenten aangesloten zijn op het Centraal Strafregister en zullen alle lokale besturen uitsluitend uittreksels afleveren uit het Centraal Strafregister, en niet meer via het gemeentelijk strafregister. Dit houdt ook in dat je vanaf dan het uittreksel uit het strafregister dient aan te vragen op de gemeente in plaats van bij de politie.

Wat is een uittreksel uit het strafregister?

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon worden vermeld. Er zijn drie soorten ‘uittreksels uit het strafregister’, afhankelijk van de aard van de activiteit die je zal uitoefenen.

Waar moet ik het uittreksel aanvragen?

Je vraagt een uittreksel uit het strafregister aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar je woonachtig bent. Om te weten hoe je het uittreksel precies kan aanvragen, raadpleeg je best de website van jouw gemeente. Je kan hen natuurlijk ook steeds telefonisch contacteren of even binnenspringen aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Wanneer vraag ik een uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister?

Slechts in een aantal gevallen kan je het uittreksel uit het strafregister niet bekomen bij de dienst Burgerzaken van jouw gemeente, maar moet je het aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister als je:

• je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in  België;
• een rechtspersoon (vennootschappen, vzw’s) bent;
• een gemachtigde administratieve instantie bent;
• een gerechtelijke instantie bent;
• diplomaat bent.

Hoe je dit kan, lees je op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie -www.justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten_aanvragen/ uittreksel_strafregister.

Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef
011 27 95 02
PZ.BHT.korpschef@police.belgium.eu