Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

03 apr Oplossing verkeersquiz (maart 2017)

Benieuwd naar de oplossingen van de verkeersquiz in onze laatste politiekrant (maart 2017) ?

Hieronder bezorgen wij u de oplossingen.

 1. Correct antwoord: B 

  Het bord rechts geeft aan dat over 150 meter het gevaar van een glibberige rijbaan begint en dit over een lengte van 500 meter; het bord links geeft aan dat er het gevaar van een glibberige rijbaan is vanaf 500 meter voorbij het bord.

 2. Correct antwoord: C (Vlaanderen) en B (Wallonië en Brussel)

  Bij het opstellen van deze vraag hadden wij de nieuwe snelheidsregels in Vlaanderen in het achterhoofd. In de vraag zelf hadden we echter niet duidelijk vermeld dat het over de snelheden in Vlaanderen gaat.

  Hierdoor zijn eigenlijk 2 mogelijke antwoorden correct:

  Voor Vlaanderen (het gewest waar wij wonen) is antwoord C correct. Sinds 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen een maximale toegelaten snelheid van 70 km/u indien er plaatselijk geen andere snelheidsborden zijn aangebracht.

  In de rest van België (Wallonië en het Brussels gewest) is echter nog de oude snelheidsregeling van kracht en bedraagt de maximaal toegelaten snelheid 90 km/u indien er geen andere snelheidsborden zijn aangebracht. In die zin is ook antwoord B correct.

 3. Correct antwoord: B 

  Een wegkapitein legt het verkeer stil door gebruik te maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 (wit bord met rode rand in een cirkel) afgebeeld is.

 4. Correct antwoord: A

  Bij het verlaten van de rotonde moet u voorrang verlenen aan de bestuurder die zich op de buitenste strook van de rotonde bevindt.