Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

17 mei Veiligheidsmonitor 2024

Veiligheidsmonitor 2024

De nieuwe editie van de Veiligheidsmonitor, een grootschalige enquête over veiligheid, slachtofferschap en politiewerking, komt eraan. 

De Federale Politie stuurt momenteel maar liefst 430 000 vragenlijsten naar willekeurige burgers ouder dan 15. Ook onze politiezone neemt deel aan de bevraging. Willekeurig gekozen inwoners van de politiezone kunnen dus een vraag tot deelname ontvangen. De hoop is dat zoveel mogelijk burgers deelnemen aan de bevraging. Ze kunnen zich bij voorkeur digitaal, maar ook op papier, uitspreken over hun politie en hun (on)veiligheidsgevoel, en of ze het slachtoffer zijn geweest van criminaliteit. Deze enquête gebeurt volledig anoniem. Er worden geen persoonlijke gegevens gevraagd zoals naam, adres, bankgegevens,... De deelnemers krijgen een token om aan de bevraging te kunnen deelnemen.

De Veiligheidsmonitor levert waardevolle informatie en aanwijzingen op voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van zowel de Lokale Politie als de Federale Politie. Wat er leeft bij de bevolking is een onmisbaar onderdeel om onderbouwde beleidsplannen te kunnen uitwerken, evalueren en bijsturen. Tegelijkertijd is deze vorm van burgerparticipatie een spiegel: ze laat toe om de mening van de bevolking over haar politie te kennen en daarmee aan de slag te gaan.

Op de website van de Federale Politie zijn de resultaten raadpleegbaar van de vorige edities van de Veiligheidsmonitor: https://www.politie.be/statistieken/nl/veiligheidsmonitor.