Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

21 apr Lokale samenwerking zorgt toch voor een geslaagde inzet

Lokale samenwerking zorgt toch voor een geslaagde inzet

De politie van de zone Beringen/Ham/Tessenderlo heeft haar jaarverslag van 2022 klaar en dat vermeldt helaas niet voor alle domeinen gunstige cijfers. In de politiezone zag men
een stijging in het aantal inbraken, ongevallen met gewonden en intrafamiliaal geweld. En toch ziet korpschef Geert Wouters de cijfers niet zuiver negatief. Vorig jaar vonden er 171 inbraken in woningen plaats in Beringen, Ham en Tessenderlo. Dat is ongeveer een verdubbeling tegenover het jaar voordien. “Op het eerste gezicht lijkt dit een zorgwekkende gebeurtenis, maar als we kijken naar de langere termijn, zien we dat het cijfer opnieuw op het niveau komt van het jaar 2018. En vooral: dat de dalende trend van de afgelopen 10 jaar zich verder voortzet”, aldus korpschef Geert Wouters. “Al blijft elke woninginbraak er één teveel!

244 ongevallen met gewonden
Ook op het vlak van ongevallen was het geen al te best jaar. Er vonden 244 ongevallen met gewonden plaats op het grondgebied van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo, 24 meer dan in 2021.
Anderzijds werden er, dankzij een constructieve samenwerking met de drie lokale besturen, meerdere projecten gerealiseerd om een doorgedreven handhaving van de verkeersveiligheid binnen de zone te bewerkstelligen. Zo startten we in 2021 al met de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen. Meer dan 13 hardleerse snelheidsduivels werden ondertussen op deze wijze beboet. Maar ook het aantal overtredingen in de zone 30 en 50 bleef stijgen. Hier blijken de genomen maatregelen en sensibilisering niet te volstaan. Naast de reguliere snelheidscontroles zal er dus ook geïnvesteerd worden in trajectcontroles. Verder werd ondertussen ook de GAS-regelgeving geactualiseerd en uitgebreid met de GAS 4-regelgeving. “Op deze manier kunnen bepaalde verkeersinbreuken zoals stilstaan en parkeren niet enkel door de politie maar ook door de bevoegde gemeentelijk ambtenaren beboet worden”, verduidelijkt voorzitter Thomas Vints.

Family Justice Center in de strijd tegen meer intrafamiliaal geweld
Zeer opvallend en zorgwekkend in het jaaroverzicht van de zone is de stijging van het aantal meldingen over intrafamiliaal geweld. “In 2021 waren er 329 meldingen en in 2022 371. Het probleem van intrafamiliaal geweld is sterk aanwezig binnen onze zone. De werkelijkheid leert ons dat het probleem echter nog groter is omdat er niet altijd aangifte gedaan wordt”, zegt Geert Wouters. Dit soort geweld stijgt op alle niveaus, zowel binnen een koppel als tegen kinderen of andere familieleden. Om dit fenomeen nog beter te kunnen aanpakken vaardigde het parket Limburg inmiddels een nieuwe richtlijn uit. Ook de aanpak van het Family Justice Center kadert hierin. “Het voorbije jaar investeerde onze zone ook in een versterking van de jeugd- en sociale politiedienst en zetten wij als lokale bestuur ook stappen inzake een betere onthaalbegeleiding van slachtoffers. Via deze integrale aanpak willen we geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen ”, aldus Thomas Vints.

Tot slot werden er in de zone Beringen/Ham/Tessenderlo in 2022 ook nog 504 pv’s opgesteld inzake drugsfeiten en 435 meldingen gedaan van cybercrime. Deze cijfers zijn geen grote verandering tegenover de voorbije jaren. De aangiftebereidheid van cybercrime ligt echter zeer laag: in minder dan 50% van de gevallen doen slachtoffers effectief aangifte. Sensibilisering van de burgers blijft dus zeker verder noodzakelijk.