Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

28 nov Snelheids- en verkeerscontroles in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo: één op vijf bestuurders reed te snel

- 233 processen-verbaal opgesteld;
- 2 rijbewijzen onmiddellijk ingehouden en één voertuig getakeld;
- 4574 euro aan penale boetes geïnd;

De voorbije dagen waren er opnieuw snelheids- en verkeerscontroles in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Hierbij werden 233 processen-verbaal opgesteld, twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingehouden, één voertuig werd getakeld en er werd voor een totaalbedrag van meer dan 4500 euro aan openstaande penale boetes geïnd.

In Beringen werd onder meer gecontroleerd op de Paalsesteenweg en de Zuidstraat, in Tessenderlo op de Industrieweg en de N73 en in Ham op de Heppensesteenweg en de Zeventig Zillenweg.

Eén van de controles gebeurde in samenwerking met de douane die 4574 euro aan openstaande boetes kon innen en één bestuurder betrapte die reed met rode diesel.

Bij controles in Tessenderlo werden op de N73 twee voertuigen opgemerkt tegen snelheden van 120 en 130 km/u. waar 70 is toegelaten. De twee bestuurders dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren.

Hoge snelheden werden ook nog vastgesteld in Beringen op de Paalsesteenweg (110 km/u. bij een toegelaten snelheid van 70 km/u.), in Tessenderlo op de Industrieweg (109 km/u. bij een toegelaten snelheid van 70 km/u.) en in Ham op de Heppensesteenweg (103 km/u. bij een toegelaten snelheid van 70 km/u.) 

In totaal werd de snelheid gecontroleerd van 1021 voertuigen. 200 Voertuigen reden te snel en werden geverbaliseerd (19,5 % of één op vijf bestuurders).

Tijdens de actie werden nog andere inbreuken vastgesteld: zo reden drie bestuurders onder invloed van alcohol of drugs, werd één voertuig getakeld wegens geen verzekering en werden acht bestuurders geverbaliseerd wegens GSM’en achter het stuur. Andere inbreuken waren er voor het negeren van het rode verkeerslicht, geen gordeldracht en twee niet geldige keuringsbewijzen.