Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

15 okt Spookfirma’s?  Daar zijn wij niet bang voor!

Spookfirma’s?  Daar zijn wij niet bang voor!

In oktober 2020 startte de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo met de uitrol van een project om malafide firma’s op te sporen.  Er werden al 97 firma’s gedetecteerd die mogelijks louter een criminele bestaansreden hebben.

“Als particulier krijg je bezoek van de wijkinspecteur op je thuisadres om te zien of je er woont, bij een firma die zich ergens vestigt was dit tot vorig jaar niet het geval.  Die ongelijkheid hebben wij samen met enkele partners binnen de veiligheidsketen de wereld uit geholpen,”  vertelt korpschef Geert Wouters.

Wijkinspecteurs gaan nu stelselmatig op bezoek bij firma’s die nieuw zijn binnen onze politiezone of bij firma’s die naar Beringen, Ham of Tessenderlo zijn verhuisd. Indien er effectief activiteit is op de zetel van een firma beperkt de controle van de wijkinspecteur zich tot het uitwisselen van gegevens en het versterken van de band met de bedrijven in hun wijk. 

Indien er volgens de wijkinspecteurs echter iets schort ter plaatse gaan zij, in overleg met de opsporingsdienst, over tot het opstellen van een proces-verbaal.  Deze informatie wordt dan overgemaakt aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), waarna het zeteladres desgevallend kan worden geschrapt.  Het proces-verbaal wordt opgestuurd naar het Parket. Het Openbaar Ministerie kan hierna onder meer overgaan tot dagvaarding in faillissement, indien er aan de faillissementsvoorwaarden is voldaan, of het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de ondernemingsrechtbank voor verdere opvolging.

Er werden op één jaar tijd meer dan 1.000 firmacontroles uitgevoerd.  Dankzij deze controles kon de politie van Beringen/Ham/Tessenderlo 97 – vermoedelijk – malafide firma’s opsporen.  Het gaat hierbij in het merendeel om firma’s die gevestigd zijn op een fictieve maatschappelijke zetel.  Andere redenen waarvoor een pv werd opgesteld zijn: het niet-neerleggen van de jaarrekening, financiële moeilijkheden (bv. een negatief eigen vermogen), firma’s die enkel op papier bestaan (slapende vennootschappen) en stromanschap.  In het laatste geval gaat het om zwakkeren of personen zonder adres in België die gebruikt worden als zogezegde zaakvoerder van ondernemingen.

Het merendeel van de 97 firma’s bevond zich binnen de zone.  Soms was een stroman ook wel zaakvoerder van een aantal bedrijven, waardoor de politie ook tegen deze firma’s – zelfs als was de zetel buiten de zone – proces-verbaal opstelde.

Van de 57 malafide firma’s die binnen de zone hun zetel hebben (of intussen hadden), waren er 48 gevestigd in Beringen, 7 in Tessenderlo en 2 in Ham.