Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

15 feb Twee voertuigen bestuurlijk in beslag genomen en vijf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken bij verkeercontroles in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

Het voorbije weekend waren er opnieuw snelheids- en verkeerscontroles in de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Twee voertuigen werden bestuurlijk in beslag genomen en vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

In Beringen werd gecontroleerd op de Hasseltsesteenweg, Koerselsesteenweg, Kasteletsingen en Paalsesteenweg, in Tessenderlo op de Havenlaan en de Sparrenweg en in Ham op de Heppensesteenweg.

In totaal werd de snelheid gecontroleerd van 596 voertuigen. 95 Voertuigen reden te snel en werden geverbaliseerd (16 %). Vijf bestuurders dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren: in Tessenderlo op de Havenlaan (135 km/u. bij een toegelaten snelheid van 70 km/u.) en in Beringen op de Kasteletsingel (één bestuurder reed 140 km/u. bij een toegelaten snelheid van 90 km/u. en ter hoogte van de werken reed een tweede bestuurder 85 km/u bij een toegelaten snelheid van 30 km/u.).

Op de Paalsesteenweg in Beringen werden twee bestuurders opgemerkt die onderling aan het racen waren en hierbij een ernstige gevaarsituatie creëerden voor andere weggebruikers. Zij dienden het rijbewijs onmiddellijk in te leveren en de twee voertuigen werden bestuurlijk in beslag genomen en getakeld.

"Sinds begin januari kunnen in onze politiezone voertuigen tijdelijk bestuurlijk in beslag worden genomen wanneer overtreders met hun rijgedrag anderen in gevaar brengen. Op deze manier willen we een lik-op-stuk aanpak van straatracers realiseren en hopen we ook een sterk ontradend effect te creëren”, aldus burgemeester Vints. “We zijn begaan om de veiligheid van onze weggebruikers en zullen hier blijven op inzetten”. Als forfaitaire startretributie is 500 euro verschuldigd, maar dit bedrag kan al snel verder oplopen per dag dat het voertuig in beslag genomen blijft.

Ook werden er tijdens de actie inbreuken vastgesteld op het niet dragen van de veiligheidsgordel en het vervoeren van meer personen dan wettelijk toegelaten.