Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

24 jun Minder vaststellingen van woninginbraken, meer vaststellingen inzake druggebruik en cybercriminaliteit

Minder vaststellingen van woninginbraken, meer vaststellingen inzake druggebruik en cybercriminaliteit

In het jaarverslag 2019 blikt de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo terug op het voorbije werkingsjaar. De doorgedreven inzet van de politieploegen levert duidelijke resultaten op: méér controles zorgden voor meer vaststellingen vooral op het vlak van drugsgebruik en snelheidsovertredingen. Het aantal woninginbraken daalde drastisch, de cybercriminaliteit daarentegen zit duidelijk in de lift.

Er werd in 2019 hard ingezet op meer controles. Meerdere gerichte acties werden opgezet om vooral hardrijders en straatracers, ook ’s nachts, te vatten. Ook rond de schoolpoorten werd er regelmatig gecontroleerd. Het aantal vastgestelde verkeersovertredingen steeg met 12% (21.086 overtredingen), het aantal opgestelde jongerenpv’s (-16 jaar) steeg met 44%. Hier tegenover staat het positieve nieuws van een afname met 25% van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel.

Drugsbezit en -gebruik nam met 22% toe binnen de politiezone: 319 feiten in plaats van 249 in 2018. ‘Dit is een typische vorm van haalcriminaliteit,’ verklaart korpschef Geert Wouters, ‘des te meer je er aan werkt, des te zichtbaarder het probleem wordt’.
De aanpak van dit probleem in samenwerking met meerdere veiligheidspartners, zoals de lokale overheden en andere hulporganisaties, is zeker opportuun hier.

Opvallend is ook de drastische daling van het aantal woninginbraken met maar liefst 33%. Dezelfde trend is merkbaar in meerdere politiezones. Niet enkel de verschuiving van een aantal criminaliteitsfenomenen, maar ook de inzet van meer camera- en buurtinformatienetwerken speelden hierin ongetwijfeld een positieve rol.

Keerzijde van de medaille en van de toenemende digitalisering binnen onze maatschappij is de stijging van het aantal vaststellingen die betrekking hebben op fraude en cybercriminaliteit: het aantal feiten steeg met 80%. Dit zijn in totaal 164 feiten.
‘Het fenomeen vraagt om beduidend meer aandacht en specialisatie van onze politiemensen, voegt voorzitter Thomas Vints toe, ‘op dit actiepunt zetten we het komende jaar dan ook in. In 2019 werkte ons korps reeds mee aan de nationale campagne tegen phishing. De strijd is gestart maar is zeker nog niet ten einde.’