Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

28 aug 15 zware voertuigen op de bon in Beringen

Op zaterdag 24 augustus werden in Beringen 15 zware voertuigen geverbaliseerd wegens het negeren van het parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.

Dit parkeerverbod werd in 2001 op het ganse grondgebied van de stad Beringen ingevoerd. In 2018 werd het gemeentelijk reglement geactualiseerd. Verspreid over het grondgebied werden 12 plaatsen voorzien waar deze zware voertuigen geparkeerd mogen worden.

Het parkeerverbod werd ingevoerd als gevolg van tal van klachten over hinder en overlast door geparkeerde vrachtwagens.