Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

26 aug Pakket met verdacht poeder in Beringen

Deze morgen ontving een gerechtsdeurwaarder in Beringen een pakket met een verdacht poeder erin. De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo kwam onmiddellijk ter plaatse.

Toen deze morgen een medewerkster van een deurwaarderskantoor in Beringen de post opende merkte zij bij het manipuleren van één van de omslagen een verdacht poeder op. Het pakket werd niet verder geopend. Het kantoor verwittigde onmiddellijk de lokale politie die op hun beurt DOVO en de civiele bescherming inschakelden.

DOVO stelde geen explosiegevaar of radioactiviteit vast. De civiele bescherming nam het pakket mee. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze inhoud en de opzet van het pakket was.