Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

13 jun Het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera's is beschikbaar

Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan moet je je bewakingscamera’s aangeven bij de politiediensten, ongeacht of je een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van je woning, in een supermarkt of zelfs op een industriële site.

Vóór 25 mei 2018 moest elke bezitter van bewakingscamera's zijn camera's aangeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Nu moeten bewakingscamera's worden aangegeven via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt.

Wat houdt de wijziging van de camerawet in?

  • De aangiften van je bewakingscamera's zijn voortaan gratis.
  • Wil je een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Dan moet je je systeem aangeven op de nieuwe applicatie, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming.
  • Had je je bewakingscamera's al aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL? Om je gegevens bij te werken, moet je je camera's eveneens aangeven op deze nieuwe applicatie. Er is een overgangsperiode van twee jaar om je hiervoor de tijd te geven. Je hebt dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
  • Je moet je aangifte jaarlijks valideren, zodat ze up-to-date blijft.
  • Zoals voorzien is door de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet je eveneens de verplichting op om een register van je beeldverwerkingsactivi-teiten bij te houden. Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL) om haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. Dit register zal een schriftelijke vorm aannemen, al dan niet elektronisch en moet worden bijgewerkt.
  • In de camerawet wordt expliciet de mogelijkheid ingeschreven om in de nabijheid van een camera een scherm te plaatsen waar de gefilmde beelden in real time worden getoond. Voordien werd dit niet duidelijk toegelaten door de oude camerawet.

Uitzondering
In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken. Dit betekent echter niet dat men de personen mag filmen zonder hun toestemming.

Een nieuwe aangifte: hoe doe je dat?
De applicatie om camera’s aan te geven is toegankelijk via de website www.aangiftecamera.be. Op de website moet je je identificeren om een aangifte te kunnen doen en dit kan op drie manieren:

  1. Met je elektronische identiteitskaart (e-ID);
  2. Met een token, afgeleverd door de FOD Beleid en Ondersteuning;
  3. Via een unieke veiligheidscode die via een mobiele applicatie wordt afgeleverd.

Indien je over geen enkel van deze identificatiemiddelen beschikt, contacteer dan FOD Binnenlandse Zaken via camerawet@ibz.fgov.be. Zodra je bent aangemeld, verschijnen jouw persoonlijke gegevens die je indien nodig kunt aanpassen. Vervolgens kan je een nieuwe aangifte van een camerabewakingssysteem indienen.

Inwerkingtreding
De nieuwe camerawet is in werking getreden op 25 mei 2018, op dezelfde dag als de privacyregels van de GDPR. Zorg er dus best voor dat je bewakingscamera’s zo spoedig mogelijk correct worden aangegeven en stel je zo nodig in orde met de nieuwe wetgeving.

Meer informatie over de nieuwe camerawet vind je hier:
Gebruikershandleiding nieuw aangiftesysteem
• In de praktijk: de verschillende stappen om het aangifteformulier in te vullen
Register beeldverwerkingsactiviteiten
• Plaatsen pictogram
www.BeSafe.be.
• Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA)

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? Contacteer de helpdesk 'camera' van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur op het volgende nummer: 02 739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be.