Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

De zonale veiligheidsraad

Om de doelstellingen te bewerkstelligen die de werkgever voor ogen heeft, is er overleg vereist. Binnen de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo bestaat er een systematisch overleg tussen enerzijds de politieoverheden (bestuurlijke en gerechtelijke overheid) en anderzijds de politiediensten (federale en lokale politie).

De zonale veiligheidsraad Beringen/Ham/Tessenderlo maakt het mogelijk om de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie te coördineren. In de zonale veiligheidsraad wordt de veiligheidsaanpak ontwikkeld overeenkomstig de methodologie bepaald in het zonaal veiligheidsplan.
De zonale veiligheidsraad komt samen telekns wanneer de werking of de beleidscyclus van de lokale politie dit vereist, met een minimum van twee keer per jaar.

De zonale veiligheidsraad is belast met volgende opdrachten:

  • Bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
  • Bevorderen van de optimale coördinatie bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • Evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan

 De Procureur des Konings (Guido Vermeiren), de bestuurlijk directeur-coördinator (Robin Minten) en de gerechtelijk directeur-coördinator (Kris Vandepaer)