Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Verkeer

Verkeersongeval, wat nu?


Wat?

De tussenkomst van de politie bij een verkeersongeval is niet altijd noodzakelijk. Verkeersongevallen met alleen materiële schade kan je beslist zelf afhandelen wanneer alle partijen bereid zijn om het ongeval onderling of via tussenkomst van de verzekering te regelen. We maken onderscheid tussen de verschillende soorten ongevallen:

 • verkeersongevallen met alleen lichte materiële schade (al dan niet met vluchtmisdrijf)
 • verkeersongevallen met alleen materiële schade, waarbij aanzienlijke schade is of waardoor er verkeershinder is
 • de verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waar een ziekenwagen en/of MUG ter plaatse moet komen of waarbij de brandweer geknelde personen moet komen bevrijden
 • de verkeersongevallen, waarbij iemand om het leven is gekomen

Verkeersongevallen materiële schade

Heb je een vermoeden van alcoholintoxicatie, druggebruik, kan de tegenpartij geen geldig rijbewijs of verzekeringsbewijs voorleggen,... contacteer dan altijd de politie en vermeld dit.

 • Europees aanrijdingsformulier
  Bij een verkeersongeval met alleen materiële schade, moet je de politie niet verwittigen. Het is voldoende om het Europees Aanrijdingsformulier in te vullen en aan je verzekeringsmaatschappij te bezorgen. Onderteken het Europees Aanrijdingsformulier alleen als je volledig akkoord bent met de inhoud.
 • Onderlinge regeling
  Je mag dit ongeval ook regelen zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. In dit geval geeft één van de partijen zijn fout toe, is hij bereid de schade van de tegenartij te vergoeden en wordt er onderling een betalingsregeling afgesproken.
  Wij adviseren om, discussies achteraf te vermijden, altijd een europees aanrijdingsformulier in te vullen.
 • Toch politie ter plaatse?
  Wanneer je de politie toch ter plaatse wil laten komen, bel je het dringende oproepnummer 101. De ter plaatse gestuurde ploeg zal dan helpen bij het invullen van het Europees aanrijdingsformulier en het ongeval registreren op een 'vereenvoudigd proces-verbaal'. Dit is een officieel document dat, in normale omstandigheden, niet aan de Procureur des Konings wordt gestuurd, maar door hem steeds kan opgevraagd worden.

  Verkeersongevallen met enkel materiële schade, waarbij zich geen verdere problemen stellen, zijn niet-dringende interventies. Op drukke ogenblikken krijgen andere, meer dringende interventies voorrang. Hierdoor kan het zijn dat je even moet wachten vooraleer de politie ter plaatse is.

Andere ongevallen

Bij alle andere ongevallen moet je de politie wél verwittigen. Zijn er gekwetsten? Dan moet je onmiddellijk de dienst 100 verwittigen. De dienst 100 stuurt een ziekenwagen en, indien nodig, een MUG-ploeg of de brandweer, ter plaatse. Zij verwittigen zelf ook de politie.

Een interventieploeg komt vervolgens ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en neer te schrijven in een proces-verbaal (pv). In bepaalde omstandigheden wordt het pv aan het Parket overgemaakt met het oog op strafrechtelijke vervolging. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld: alcoholintoxicatie, niet-verzekerd voertuig, zwaar gewond persoon, geen geldig rijbewijs,...

Als het pv niet naar het Parket wordt verzonden, kan je een kopie aanvragen. Dit kan telefonisch of per mail. Deze kopie wordt aan jou opgestuurd.

Afhandeling?

De meeste verkeersongevallen worden volledig afgehandeld tussen de verzekeringsmaatschappijen, dus zonder tussenkomst van het Parket.Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst verkeer
011 27 95 79
PZ.BHT.verkeer@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen
Wijkantenne Ham
Wijkantenne Tessenderlo