Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Verkeer

Verkeersboete, wat nu?


Wat?

Voor heel wat verkeersovertredingen kan de politie een onmiddellijke inning uitschrijven. Deze komt toe op naam van de eigenaar van het voertuig. Hierbij zit ook een antwoordformulier. Op deze onmiddellijke inning staat de hoogte van de boete vermeld. Dit is nog geen uitnodiging om te betalen. Deze volgt later.

Akkoord met de voorgestelde boete?

Dan moet je het antwoordformulier niet invullen. Wanneer je het overschrijvingsformulier ontvangt en je betaalt de boete binnen de voorziene termijn is deze verkeersovertreding volledig afgehandeld. Let er wel op dat je de juiste OGM-mededeling invult.

Niet akkoord met de voorgestelde boete?

  1. Dan moet je binnen de 59 dagen het antwoordformulier terugbezorgen aan de zone die de boete uitschreef. Je kan aan het antwoordformulier een extra pagina toevoegen met je motivatie.
  2. In dit geval betaal je de boete niet. Je zal wel een aanmaning tot betaling ontvangen. Ook hier ga je niet op in.
  3. De politiezone maakt het proces-verbaal samen met je antwoordformulier over aan het parket.
  4. Het parket kan beslissen om je dossier te seponeren of je een minnelijke schikking voorstellen. Het bedrag hiervan zal altijd 10 euro hoger zijn dan het oorspronkelijke bedrag van de onmiddellijke inning.
  5. Als je ook deze minnelijke schikking niet betaalt, beslist de parketmagistraat of je dossier doorgestuurd wordt voor behandeling door de politierechtbank.

Vergeten te betalen?

Een maand na de ontvangst van het eerste overschrijvingsformulier ontvang je een herinnering.

Te veel betaald?

Heb je teveel betaald of betaalde je je boete per vergissing tweemaal?

  1. Bezorg de politiezone dan het betalingsbewijs met vermelding van het rekeningnummer, de IBAN- en de BIC-code die eraan gekoppeld zijn.
  2. Dit alles maken we over aan het parket. Vervolgens start het parket de procedure op om het bedrag terug te storten. Hou er rekening mee dat dit enkele maanden kan duren.


Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst verkeer
011 27 95 79
PZ.BHT.verkeer@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen