Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Verkeer

Verkeersboete, wat nu?


Wat?

Een aantal verkeersinbreuken kan door de politie door middel van een onmiddellijke inning afgehandeld worden. De onmiddellijke inning wordt gestuurd naar de overtreder, of wanneer deze niet gekend is naar de eigenaar van het voertuig. De onmiddellijke inning vermeldt het te betalen bedrag.

Akkoord met de voorgestelde boete?

U hebt de keuze om het voorgesteld bedrag te betalen:

  • Ofwel via de website www.justonweb.be/fines/
  • Of via overschrijving op rekeningnummer BE34-6792-0036-2590. Vergeet niet de gestructureerde mededeling te vermelden. Deze vindt u in de begeleidende brief die met het document onmiddellijke inning meegestuurd wordt.
  • Of u kan betalen via de bank-app op uw smartphone. U dient dan de QR-code te scannen, welke u op de begeleidende brief die met het document onmiddellijke inning meegestuurd wordt kan terugvinden.

U kan enkel elektronisch betalen, niet met contant geld of met een cheque.

Een uitzondering hierop geldt voor de mensen die geen vast adres in België hebben. Zij kunnen rechtstreeks in cash betalen aan de vaststellende agenten. Deze dienen hiervoor een ontvangstbewijs af te leveren, in de vorm van een groen blad uit het boekje ‘Inning en consignatie.’

Wat als u niet of te laat betaalt?

  1. Dan riskeert u een 30% hogere boete, doordat de onmiddellijke inning in een ‘minnelijke schikking’ omgezet wordt;
  2. Wanneer u de minnelijke schikking nog steeds niet betaalt, dan krijgt u een ‘bevel tot betaling’, waarvan het bedrag nog eens 35% hoger wordt.

Hoe betwist u de verkeersboete?

Op de begeleidende brief die met het document onmiddellijke inning meegestuurd wordt, vindt u het proces-verbaalnummer en een toegangscode. Surf naar www.justonweb.be/fines/ en vul deze twee codes in. U krijgt toegang tot twee types betwistingsformulieren.

Hebt u geen internet, of ondervindt u een probleem om aan het betwistingsformulier te geraken, neem dan contact op met de helpdesk op telefoonnummer +32 (0)2 278 55 60.

Was u niet degene die de verkeersinbreuk beging?

  • Vul het betwistingsformulier in;
  • Vermeld op het formulier de gegevens van de persoon die de inbreuk beging.

Bent u niet akkoord met de vaststellingen van de politie of met de hoogte van het te betalen bedrag?

Print het betwistingsformulier af, onderteken het en zend het per post naar dienst verkeersboeten, postbus 30046 te 1000 Brussel.
U kan het betwistingsformulier niet via e-mail opsturen, u kan het ook niet bij de politie gaan afgeven.

Een parketmagistraat zal het ingevuld betwistingsformulier lezen. Indien hij de betwisting niet aanvaardt, riskeert u een hogere boete of kan u voor de politierechtbank gedagvaard worden.

Vergeten te betalen?
Voor een niet-betaalde onmiddellijke inning wordt één maal een herinnering gestuurd.
Voor een minnelijke schikking of een bevel tot betaling worden geen herinneringen gestuurd.

Teveel betaald?
Heb je teveel betaald of betaalde je een boete per vergissing tweemaal?
Neem contact op met de helpdesk op telefoonnummer +32 (0)2 278 55 60.
Het heeft geen zin om hiervoor naar de lokale of federale politie te bellen. Zij kunnen u hier niet mee helpen.

Hebt u een vraag?
Hebt u een vraag over de boete, of over hoe u die betaalt of betwist? Of hebt u een andere vraag in verband met verkeersboetes?
Bel de helpdesk op telefoonnummer +32 (0)2 278 55 60.Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst verkeer
011 27 95 79
PZ.BHT.verkeer@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen