Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

apr 2023 Draag zorg voor je huisdieren, zij verdienen dat!

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo heeft oog voor iedereen, … ook voor dieren. Dieren hebben vaak een positief effect op mensen en spelen vaak een belangrijke rol bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, geven mensen een goed gevoel en zijn meestal ook aangenaam gezelschap. Maar een dier in huis brengt natuurlijk ook wel wat verplichtingen met zich mee. Helaas kunnen of willen niet alle baasjes hen de nodige zorg en aandacht geven en worden dieren soms ergens achtergelaten of aan hun lot overgelaten.

Dierenwelzijnswet
De wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dateert van 14/08/1986 en werd daarna meerdere keren gewijzigd en/of aangevuld. Deze wet wordt afgekort ‘de dierenwelzijnswet’ genoemd en dient als basis voor de meerderheid van alle tussenkomsten. De voornaamste artikels van deze dierenwelzijnswet zijn de volgende:

  • Artikel 1 = dierenmishandeling: "Niemand mag, uitgezonderd bij overmacht, handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak verminking, een letsel of pijn ondergaat.”
  • Artikel 4 = dierenverwaarlozing: "Iedere persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, fysiologische en ethologische behoeften, gezondheidstoestand en graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen".

Toezicht naleving dierenwelzijnswet
Politiemedewerkers zijn belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswet. Het is onze taak om klachten en meldingen ernstig te nemen en te onderzoeken. Bij tussenkomsten moeten kwaliteitsvolle vaststellingen gedaan worden en kwaliteitsvolle processen-verbaal opgemaakt worden. Ook tijdens andere interventies en de reguliere opdrachten moet er aandacht zijn voor het dierenwelzijn.

 

Extra aandacht voor weidedieren

Weidedieren vragen heel wat tijd om hen goed te verzorgen. Zorg ervoor dat zij altijd voldoende eten en drinken hebben en een tochtvrije beschutting tegen extreem weer zoals een schuilhok of natuurlijke beschutting.

 

Hoe dierenverwaarlozing melden?
Iedereen kan dierenverwaarlozing melden via de wijkagent of het algemeen noodnummer 101.

 

Hoe gaan we hiermee in onze politiezone aan de slag?

  • Iedere melding wordt grondig onderzocht door de collega’s met specialisatie dierenwelzijn. Ze werken nauw samen met de inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.
  • In eerste instantie proberen we de eigenaars van de dieren op hun verplichtingen te wijzen en maken we afspraken om op korte termijn het welzijn van de dieren te verbeteren.
  • Indien dit niets oplevert, stellen we een proces-verbaal op en blijven we de situatie opvolgen. De eigenaar riskeert dan gerechtelijke vervolging of een geldboete.
  • Soms kunnen we de eigenaar overtuigen om afstand te doen van zijn dieren. Bij extreme gevallen van verwaarlozing of mishandeling wordt het dier onmiddellijk in beslag genomen. De inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid beslist dan verder wat er moet gebeuren.

 

Loslopende honden en katten

Dagelijks krijgen we meldingen van loslopende honden en verloren katten. Dankzij een chiplezer kan de politie makkelijk achterhalen wie het baasje is. Maar dan moeten de dieren wel gechipt zijn, de gegevens van de eigenaar hiermee gekoppeld zijn én de persoonsgegevens publiek zijn. Check of dit bij jou het geval is en pas het indien nodig aan. Dit kan je doen op www.dogid.be, www.catid.be of via je dierenarts. Alleen zo kan je snel herenigd worden met je viervoeter als je hem kwijt bent. Maak je geen zorgen, politie kan alleen je naam, telefoonnummer en mailadres zien. Meer info en veel gestelde vragen vind je terug op www.checkjechip.be.

 

Gevolgen voor de eigenaar van loslopende dieren

  • Wanneer een dier ontsnapt of onbeheerd wordt aangetroffen, kan de eigenaar van het dier een proces-verbaal in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) krijgen. De GAS-ambtenaar kan een boete tot 350 euro opleggen.
  • De gemaakte kosten voor het vangen of het verzorgen van de dieren worden teruggevorderd van de eigenaar.
  • Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het veilig bijhouden van zijn of haar dieren. Ook wanneer je de afsluitingen niet voldoende onderhoudt, zodat de dieren kunnen gaan lopen, riskeer je een GAS-boete.

Bronnen: