Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

12 mrt Veiligheidsmonitor 2018: laat u horen

Veiligheidsmonitor 2018: laat u horen

De Veiligheidsmonitor is een bevraging bij de burgers van Beringen, Ham en Tessenderlo over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal word je als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale gemeentebesturen. 

De personen die via een toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. Wij vragen je om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is immers van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via de vragenlijst op papier. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De verzamelde informatie bevat waardevolle gegevens voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie !