Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

12 jan Oplossing verkeersquiz (Politiekrant oktober 2016)

De oplossingen van de verkeersquiz in de laatste politiekrant van oktober 2016 lieten nog op zich wachten. Aangezien de volgende editie pas geprogrammeerd staat in het voorjaar bezorgen wij u hieronder de oplossingen.

 1. Dit verkeersbord staat niet aan een kruispunt. Ik mag na het verkeersbord naar links afslaan om een parking op te rijden.

  Antwoord: A (Ja, want het verbod is enkel van toepassing aan het eerstvolgende kruispunt)

 2. Het rode licht in kruisvorm boven de rechter rijstrook van een autosnelweg verbiedt me deze rijstrook te gebruiken.

  Antwoord: A (Ja, doe ik dit toch, dan bega ik een overtreding van dezelfde graad als rijden door een gewoon rood licht)

 3. Het principe van ritsen is verplicht op plaatsen (met tenminste 2 rijstroken in dezelfde richting) bij sterk vertraagd verkeer waar een rijstrook wordt onderbroken of ophoudt. De bestuurder die dient in te voegen in de aangrenzende vrije rijstrook,...

  Antwoord: B (...mag dit slechts vlak vóór de versmalling doen. De bestuurders die reeds rijden op de rijstrook met doorgaand verkeer moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen)

 4. De eigenaar van een twee-, drie- of vierwielige bromfiets van vóór 31 maart 2014, die op de openbare weg gebruikt wordt en nog niet voorzien is van een nummerplaat, is verplicht zich in regel te stellen...

  Antwoord: B (uiterlijk tegen 11 december 2016 - deze datum werd ondertussen verlengd)