Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

22 dec De regularisatie van inschrijving van bromfietsen wordt met 1 jaar verlengd

De regularisatie van inschrijving van bromfietsen wordt met 1 jaar verlengd

De regularisatieperiode voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014 (alsook voor de tweedehands voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven) eindigde op 10 december 2016.

De regularisatieperiode zal verlengd worden met één jaar, zodat iedereen de kans krijgt zich in orde te stellen met de regelgeving inzake de inschrijving van voertuigen. Hiertoe zal er binnenkort een koninklijk besluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Opgelet! Het is niet mogelijk om in te schrijven onder de regularisatieprocedure tussen 11/12/2016 en de publicatiedatum van het besluit.

De eenvoudigste manier voor de burger die zijn aanvraag tot inschrijving (regularisatie) wil toevertrouwen aan zijn verzekeraar tijdens de ‘opschortingsperiode’ is wel degelijk dat zijn verzekeraar deze gewoon bewaart zonder ze te behandelen. Hierdoor verlaagt het risico van verlies van de aanvraag en hoeft de klant minder administratieve stappen te ondernemen. De DIV kan deze formulieren niet in afwachting bewaren. Dit zou alleen maar leiden tot een verhoging van de behandelingstermijn die de facto zal oplopen tijdens de ‘opschortingsperiode’.