Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

20 mrt Lokale Politie Beringen/Ham/Tessenderlo presenteert jaarverslag 2023: focus op verkeersveiligheid en hedendaagse veiligheidsuitdagingen

Lokale Politie Beringen/Ham/Tessenderlo presenteert jaarverslag 2023: focus op verkeersveiligheid en hedendaagse veiligheidsuitdagingen

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft gisteren haar jaarverslag voor het jaar 2023 gepresenteerd. Het jaarverslag belicht de inspanningen van de politiezone op het gebied van verkeersveiligheid en benadrukt thema's zoals samenwerking en geweld die het voorbije jaar prominent aanwezig waren.

Het afgelopen jaar heeft de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo zich intensief ingezet voor verkeersveiligheid binnen hun zone. Het aantal uren bemande snelheidscontroles steeg met maar liefst 42%, wat resulteerde in een toename van 19% in het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen (22.451 boetes).

Opvallend is dat ook meer bestuurders rijden zonder geldig verzekeringsbewijs, we noteren een stijging van 23% (187 vaststellingen). Daarnaast werd gericht ingezet op veiligheid in de omgeving van scholen wat resulteerde in een toename van 72% in het aantal proces-verbalen voor jongeren (176 jongerenpv's) ten opzichte van 2022. Gelukkig daalde het aantal verkeersslachtoffers met 6%, hoewel we helaas één dodelijk verkeersongeval betreuren.

Het aantal GAS-boetes verdubbelde, mede door de invoering van GAS4 waardoor ook gemeentelijk ambtenaren foutparkeerders kunnen beboeten. Verkeersovertredingen vormden hierin de hoofdmoot: 66% van de boetes (895 boetes) had betrekking op 'stilstaan en parkeren'.

Helaas blijft het geweld tegen politieagenten een zorgwekkende trend. Het aantal arbeidsongevallen als gevolg van weerspannig gedrag vertoont een stijgende lijn, met 10 arbeidsongevallen in totaal. De zone tracht hun medewerkers weerbaarder te maken tegen dit soort gedrag door middel van vorming en opleiding waarbij ze leren effectief om te gaan met deze uitdagingen. Maar helaas is dit vaak geen alomvattende oplossing.

Naast geweld tegen politieagenten blijft ook geweld binnen gezinnen een belangrijk aandachtspunt. Hoewel het aantal vaststellingen op eenzelfde niveau bleef als vorig jaar, zijn er stappen gezet naar een efficiëntere opvolging. De samenwerking met het 'Veilig Huis' heeft geleid tot de opmaak van ongeveer 90 overzichtsdossiers waarbij een risicotaxatie plaatsvindt en de benodigde hulp wordt bepaald. Bovendien staat de instap van lokale besturen om verontrustende gezinssituaties op te volgen in samenwerking met het Veilig Huis in de steigers.

In lijn met deze aanpak werd er in februari ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Zorgcentrum Seksueel Geweld waarbij 7 zedeninspecteurs werden opgeleid om deel te nemen aan het permanente systeem binnen het centrum.

Het jaarverslag toont ook positieve ontwikkelingen, waaronder een afname van 13% in het aantal woninginbraken (148 inbraken) en 23% in bedrijfsinbraken (27 inbraken). Bovendien is er een daling van 49% te zien in het aantal inbraken in andere gebouwen, zoals horecazaken, kantines en scholen, met slechts 20 inbraken.

In tegenstelling tot de nationale trend vertoont onze zone ook een daling van het aantal inbraken in voertuigen (23 inbraken) en fietsdiefstallen (102 diefstallen). Het aantal autodiefstallen blijft stabiel op hetzelfde niveau als in 2022, met 12 diefstallen.
Echter, er is een verschuiving merkbaar naar meer online criminaliteit met 489 aangiftes van cybercriminaliteit in 2023. Het verontrustende nadeel van maar liefst 1.922.395 euro benadrukt de ernst van deze trend. Ondanks vele inspanningen kon slechts 18% van dit nadeel uiteindelijk gerecupereerd worden.

En tot slot mogen we de samenwerking met PZ Heusden-Zolder niet vergeten. Afgelopen jaar hebben de twee zones hard gewerkt om hun samenwerkingsbanden nauwer te smeden. Vanaf 1 september zijn ze dan ook op diverse operationele vlakken nauwer gaan samenwerken. Na de gemeenteraad van Heusden-Zolder keurde de politieraad op 19 maart de nieuwe overeenkomst goed waardoor beide korpsen vanaf vandaag een associatie vormen.

Voorzitter Thomas Vints benadrukt dat 2023 een buitengewoon druk jaar was voor ons korps. “Het aantal meldingen (40.377 meldingen) en interventies (23.293 interventies) verdubbelde, wat betekent dat onze medewerkers gemiddeld 63 interventies per dag afhandelen, tegenover 36 vorig jaar. Vooral tussenkomsten bij gezinsconflicten, moeilijkheden met individuen en verkeersongevallen waren prominent aanwezig. We hebben 181 verdachten gearresteerd, waarvan 36 zijn voorgeleid en 29 zijn aangehouden. Zowel het aantal arrestaties als aanhoudingen vertoont een stijgende lijn. Het was dan ook alle hens aan dek binnen alle diensten."