Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

27 okt Een nummerplaat voor uw bromfiets

Sinds 31 maart 2014 dient men voor alle nieuwe bromfietsen een nummerplaat aan te vragen. De nummerplaten voor oudere bromfietsen werden even uitgesteld... tot op de dag van vandaag.

Alle eigenaars van oude bromfietsen en lichte vierwielers met motor zijn nu ook verplicht een nummerplaat aan te vragen. Dit kan van 11 december 2015 tot 11 december 2016 via een regularisatieprocedure.

 

Wat moet u doen? 

U koopt een nieuwe bromfiets:

  1. U ontvangt van de verkoper een “aanvraag tot inschrijving”
  2. Ga met de aanvraag tot inschrijving naar uw verzekeringsagent. Het verzekeringskantoor zal de nummerplaat voor u aanvragen.
  3. De nummerplaat wordt per post bezorgd. U betaalt 30 euro bij ontvangst. 

U hebt een oude bromfiets (van voor 31 maart 2014)

  1. Ga met het gelijkvormigheidsattest naar BPost. BPost zal uw bromfiets in de databank van dienst inschrijvingen toevoegen.

Hebt u het gelijkvormigheidsattest verloren en werd uw bromfiets na 1975 gebouwd? Ga dan eerst naar de politie om een aangifte van verlies van het gelijkvormigheidsattest te melden. Neem bewijsstukken mee: zoals aankoopfactuur,

onderhoudsboekje of andere bewijsdocumenten over de bromfiets. De politie geeft u een attest mee, waarmee u naar BPost kunt gaan.

BPost zal u een roze document bezorgen “aanvraag tot inschrijving”

  1. Ga met de aanvraag tot inschrijving naar uw verzekeringsagent. Het verzekeringskantoor zal de nummerplaat voor u aanvragen.
  2. De nummerplaat wordt per post opgestuurd. U betaalt 42 euro bij ontvangst. 

U hebt een oude bromfiets van voor 1975.

  1. Wendt u tot de Belgische oldtimerfederatie. Zij zullen een dossier voor uw bromfiets opstellen en bij de ‘Federale Overheidsdienst Mobiliteit’ indienen. (www.bfov-fbva.be)

Opgelet! De Belgische Oldtimerfederatie rekent kosten aan.

Zij bezorgen u na afloop een “aanvraag tot inschrijving”.

  1. Ga met de aanvraag tot inschrijving naar uw verzekeringsagent. Het verzekeringskantoor zal de nummerplaat voor u aanvragen.
  2. De nummerplaat wordt per post opgestuurd. U betaalt 30 euro bij ontvangst. 

Wie na 11 december 2016 een nummerplaat voor zijn oude bromfiets wil aanvragen, kan geen beroep meer doen op de regularisatieprocedure van BPost. Eigenaars die zich dan op de openbare weg begeven zonder nummerplaat kunnen

uiteraard beboet worden.

 

Meer info?

- bpost: http://www.bpost.be/site/nl/ontvangen/partners-diensten/nummerplaten

- FOD mobiliteit: http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen