Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

06 sep 19 pv’s voor het sturen onder invloed van alcohol - 11 inzittenden dragen geen veiligheidsgordel

19 pv’s voor het sturen onder invloed van alcohol - 11 inzittenden dragen geen veiligheidsgordel

Zondagavond voerde de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo verkeerscontroles uit in de omgeving van be-MINE in Beringen. Zij schreven 19 pv’s uit voor het sturen onder invloed van alcohol.

 

De controles vonden plaats langs de Koolmijnlaan in Beringen. In totaal dienden 257 bestuurders een ademtest af te leggen. Bij 35 bestuurders werd er alcohol in het bloed geregistreerd. 19 personen hadden té veel op en werden beboet. Blijkbaar waren verschillende festivalgangers van Thé Dansant ‘hun (zomer)BOB’ uit het oog verloren.

 

Er werden ook 11 boetes uitgeschreven voor een totaalbedrag van € 2.000 voor het bezitten van verdovende middelen. Eén persoon ontving een pv omdat hij de hem opgelegde voorwaarden niet naleefde.

 

 

In het kader van veilig schoolverkeer werd er bij de start van deze eerste volledige schoolweek intensief gecontroleerd op de gordeldracht.

 

Ter hoogte van basisschool de Westakker in Beringen werden 11 inzittenden beboet voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Het betrof 2 gezinnen met meerdere kinderen: op de achterbank zat zelfs een mama met een baby van 6 maanden op de schoot zonder veiligheidsgordel.