Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

20 jun Meer controles en vastgestelde overtredingen in Beringen, Ham en Tessenderlo

Meer controles en vastgestelde overtredingen in Beringen, Ham en Tessenderlo

De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo stelt hun jaarverslag 2018 voor. Het korps zette het voorbije jaar intensief in op extra verkeerscontroles. Zo werden er maar liefst 4.961 (+ 35%) méér snelheidsovertredingen door hun ploegen vastgesteld ten opzichte van 2017. 

Meer controles op het terrein om de veiligheid in onze zone te kunnen blijven garanderen, vormden het afgelopen jaar ongetwijfeld de leidraad doorheen onze brede waaier aan activiteiten. Er werd intensief ingezet op extra snelheidscontroles, ook in de zone 30 en tijdens de nacht, controles in de schoolomgevingen, controles op straatracers en controles op het rijden onder invloed. Dit resulteerde in beduidend meer vastgestelde overtredingen’, aldus korpschef (wnd.) Geert Wouters. Zo werden er maar liefst 4.961 (+ 35%) méér snelheidsovertredingen vastgesteld ten opzichte van 2017. 

Maar ook op gerechtelijk vlak leverde het korps mooie resultaten af. Wij herinneren hierbij ondermeer aan het vatten van de daders die inbraken pleegden in diverse scholen over gans België en het blootleggen van een grootschalig netwerk van oplichting via spookfirma’s. Zo verdubbelde het korps het aantal aanhoudingen ten opzichte van het jaar ervoor. Op het vlak van inbraken konden 7 daders op heterdaad betrapt worden dankzij de bijdrage van alerte burgers. ‘Wij blijven dan ook de oprichting van buurtpreventienetwerken binnen onze zone, zoals BIN en WhatsApp, met veel enthousiasme toejuichen’, zegt Geert Wouters. 

Het aantal vastgestelde drugsfeiten binnen de zone steeg. Vooral het bezit en gebruik van drugs én het rijden onder invloed van drugs namen onrustwekkend toe namelijk met 20% en 23%. Het korps wil dan ook de doorgedreven controles onverminderd verderzetten en bekijken in overleg met andere partners hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. Zo wordt in overleg met het parket aan druggebruikers nu reeds een LIM-aanbod gedaan. Hierbij wordt gekozen om  deze gebruikers door te verwijzen naar de hulpverlening in plaats van dadelijk bestraffend op te treden. Verdere verfijning van deze aanpak  wordt ongetwijfeld één van de uitdagingen van de nieuwe bestuursploeg.

2019 wordt immers een belangrijk jaar: samen met de federale politie en het parket worden de strategische beleidslijnen voor 2020-2025 vastgelegd in een nieuw zonaal veiligheidsplan. Rekening houdend met de veiligheidsbevraging die uitgevoerd werd bij de burgers is het duidelijk dat verkeersveiligheid ook hierin opnieuw een belangrijke rol zal vervullen.

Niettegenstaande een algemene tevredenheid bij de burgers over onze politiediensten blijft veiligheid een veelbesproken thema. Repressie is belangrijk maar ook preventie vervult een belangrijke rol: signaaldetectie van mensen op het terrein en een uitbreiding van het cameranetwerk nemen een belangrijke plaats in’, bevestigt voorzitter Thomas Vints. Het korps startte vorig jaar al met de uitbouw van een heus ANPR- cameraschild rond de zone. Maar ook Beringen, Ham en Tessenderlo zullen blijven investeren in meer bewakingscamera’s.