Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

19 apr Tijdelijk risico op dubbel verzonden verkeersboetes - richtlijnen

Eind maart startte de tweede fase in het automatisch beheer van verkeersboetes. Bij die lancering loopt het oude systeem parallel met het nieuwe. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde overtreders hun onmiddellijke inning dubbel ontvingen.

De FOD Justitie, Bpost, de firma AXOB en de politie zijn op de hoogte van de situatie. Het gaat om een tijdelijk en beperkt risico. Er zijn intussen extra controles ingebouwd in het systeem.

Wat kan de politie doen bij klachten?

De politie zal de burger doorverwijzen naar het callcenter (www.verkeersboeten.be of 02 278 55 60). Zij zullen de burger verder begeleiden.

Wat doet het callcenter?

Het callcenter noteert de gegevens van de burger.

  • Het callcenter controleert de betaling op basis van het pv-nummer en de betalingsdatum.
  • Als de boete niet betaald blijkt, roept het callcenter de burger op om alsnog te betalen.
  • Als de boete wel betaald is, mag de burger de tweede vraag tot betaling negeren.