Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Intentieverklaring deelname WhatsApp

Wat?

Een WhatsApp-groep is een samenwerkingsverband tussen de bevolking en de lokale autoriteiten waarbij de bevolking elkaar op de hoogte brengt van verdachte en/of criminele activiteiten. Burgers maken gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken.

Iedere inwoner van Beringen of Ham kan zich aansluiten bij een WhatsApp-groep. Hiervoor dien je je akkoord te verklaren met de gedragsregels en het e-formulier in te vullen.

 

Meer...

 

Formulier

Persoonlijke gegevens

Verklaring

Gedragsregels ok

GEDRAGSREGELS  WHATSAPP
 
1. Ouder zijn dan 18 jaar.
 
2. Woonachtig zijn in Beringen of Ham of directe omgeving.
 
3. De politie komt ALLEEN in actie na melding via het nummer ‘101’.
 
4. Meldingen via de WhatsApp-groep worden enkel en alleen gedaan na dat de 101-centrale     verwittigd werd door de melder.    Tip: Indien je ‘101’ belt en de lijnen bezet zijn (bandje ‘alle medewerkers zijn in gesprek’),     hang dan niet op maar blijf aan de lijn. Indien je ophangt en opnieuw belt kom je opnieuw achteraan in de wachtrij terecht. 
 
5. Houd uw melding kort en krachtig in één bericht. Verspreid geen onjuiste informatie.
 
6. Gebruik WhatsApp volgens het SAAR-principe:  
- Signaleer  
- Alarmeer de 101-centrale 
- App om je melding bekend te maken aan je groep (alleen actuele melding (*)).  
- Reageer (**).
 
7. Meld zo veel mogelijk en denk hierbij aan het signalement: 
- Geslacht 
- Huidskleur 
- Lengte  
- Gezicht (snor, baard, opvallende haarsnit, tatoeages, littekens,…) 
- Kleding (scan de persoon, van boven naar beneden, bijzonderheden)  
- Voertuig(en) (kleur, merk, type, kenteken)
 
8. Het versturen van foto’s via de App, van een verdachte en/of voertuig, mag alleen ten behoeve van het te verstrekken signalement.
 
9. Laat via de melding weten dat ‘101’ gebeld werd. Voorkom zo een regen van meldingen. 
 
10. Let op je taalgebruik. Niet vloekken, schelden, discrimineren, beschuldig niemand, enz…
 
11. Speel geen rechter en overtreed geen regels of wetten, laat het speurwerk over aan de politie.
 
12. Gebruik de WhatsApp-groep alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor onderling contact en/of privé-berichten.
 
13. Informatie die u verkrijgt via de WhatsApp-groep mag je niet openbaar maken, ook niet via sociale media.
 
14. Indien je zelf lid bent van de politie of een andere hulpdienst dienen het beroepsgeheim en gerelateerde onderrichtingen ter zake ten alle tijde gerespecteerd te worden.
 
15. Indien de gedragsregels niet gerespecteerd worden, behouden de beheerders het recht u te verwijderen uit de groep.   

16. De beheerders behouden het eigendomsrecht van deze groep. 
 
17. De beheerders behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze groep.
 
18. De beheerders van deze WhatsApp-groep, de politie of het stads-/gemeentebestuur zijn niet verantwoordelijk voor daden van haar gebruikers.
 
(*) Inbraken en pogingen tot inbraak waarbij geen daders in beeld zijn, horen niet thuis in deze groep. 
 
(**) Begeef je naar buiten en ga bijvoorbeeld een gesprek aan met de betreffende persoon. De bedoeling is om de verdachte zijn plannen te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico’s.

Gedragsregels niet OK

Bij niet-aanvaarding van de gedragsregels WhatsApp kan u geen lid worden van een WhatsApp-groep.

Uw aanvraag is niet geldig en zal niet verder verwerkt of aanvaard worden.

Akkoord

U kan uw formulier nu correct indienen. Uw WhatsApp-coördinator zal zo snel mogelijk uw gegevens toevoegen aan de WhatsApp-preventiegroep.

Bedankt voor uw inzending!

De WhatsApp-coördinatoren

niet akkoord

Bij niet-akkoord van de gedragsregels WhatsApp kan u geen lid worden van een WhatsApp-groep.

Uw aanvraag is niet geldig en zal niet verder verwerkt of aanvaard worden.

Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Dienst communicatie
011 27 95 68
PZ.BHT.communicatie@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen
Wijkantenne Ham