Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

De eerstelijnspolitie


De eerstelijnspolitie bestaat uit de dienst onthaal en klachtenbehandeling, de dienst noodhulp en openbare orde en de wijk- en gebiedsgebonden diensten. Ook onze verkeersdienst maakt deel uit van hun werking.

De dienst staat onder leiding van commissaris Peter Hermans, bijgestaan door hoofdinspecteur Yvan Claes

De dienst onthaal en klachtenbehandeling

Tijdens de openingsuren kan de burger in ons hoofdcommissariaat terecht voor bv. aangifte, klachten, formaliteiten, enz.

De dienst noodhulp en openbare orde

Deze dienst staat in voor de interventies op het grondgebied van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. Bij elke vraag rijdt onze interventiedienst ter plaatse. De ploegen worden aangestuurd door het CIC-Limburg (de 101-centrale).

Daarnaast voeren zij ook andere taken uit. Zo werken zij mee aan projecten en organiseren zij acties die passen in het zonaal veiligheidsplan. Ook leveren ze bijstand bij voetbalwedstrijden, betogingen, cipierstakingen,...

De wijk- en gebiedsgebonden diensten

De eerstelijnspolitie, met zijn indeling in vier groepen, kent ook een wijk- en gebiedsgebonden indeling.

Aan iedere groep wordt een geografisch gebied gekoppeld waarbij iedere groep verantwoordelijk is voor de uitvoering van de niet-tijdsgebonden toezichtsopdrachten.

Met niet-tijdsgebonden toezichtsopdrachten worden de toezichtsopdrachten inzake overlast en verkeer bedoeld die in een uitgestelde relais kunnen worden uitgevoerd en waarvan de aanpak eerder kadert binnen een projectmatig benadering van de situatie.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Koersel en Beringen-mijn

Paal en Beringen-Centrum

Ham en Beverlo

Tessenderlo

Door een groep aan een gebied te koppelen ontstaat een grotere betrokkenheid met de specifieke gebeurtenissen en fenomenen in dat gebied. Bij een dergelijke werkwijze is de samenwerking tussen de interventie-inspecteurs en de wijkdienst van cruciaal belang. Heel wat gebiedsgebonden opdrachten belangen ook de wijkinspecteurs aan.

Vier gebiedsverantwoordelijken hebben de taak om resultaatgericht hun medewerkers te informeren, aan te sturen en op te volgen.

 Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - Onthaal en klachtenbehandeling
Wijkantenne Ham
Wijkantenne Tessenderlo