Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

De dienst facilitair beheer


De dienst facilitair beheer staat onder leiding van Els Geurts. Deze dienst is opgesplitst in 3 afdelingen:

De dienst logistiek

De dienst logistiek staat in voor alle opdrachten met betrekking tot de middelen binnen de politiezone. Zo zijn ze verantwoordelijk voor de opstart, de uitwerking en de opvolging van de aankoopdossiers in het kader van de wet op de overheidsopdrachten en de controle op de facturatie.
Daarnaast staan ze in voor de aankoop van allerhande materiaal voor de dagelijkse werking van de politiezone en doen ze de ophaling en verdeling van dit materiaal.

Contactpersoonen bij de dienst logistiek is consulent Anja Verheyen.

De dienst boekhouding

De boekhoudconsulent staat de bijzonder rekenplichtige bij in de uitvoering van volgende taken: het opmaken van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekening. Daarnaast helpt ze bij het uitvoeren en opvolgen van de financiële verrichtingen en de facturatie.

De functie boekhoudconsulent wordt ingevuld door Rowina Polders.

De dienst informatica

De dienst informatica staat in voor het beheer en de werking van het informaticasysteem bij de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo.

Informaticaconsulent Bart Steegmans is verantwoordelijk voor het technisch beheer. Het technische gedeelte betreft het beheer van de pc's, het netwerk, de randapparatuur en de configuratie en het onderhoud van de server en dergelijke.Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst facilitair beheer
011 27 96 60
PZ.BHT.steun@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - De dienst facilitair beheer