Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

De personeelsdienst


De personeelsdienst staat in voor de opdrachten in verband met de personeelsaangelegenheden. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het inzamelen en coördineren van gegevens met betrekking tot de personeelsadministratie en de afhandeling van de pensioendossiers, de aangifte van arbeidsongevallen of een beroepsziekte,...

Verder doen ze de opvolging van de evaluatiegesprekken en zien ze toe op de concrete toepassing van de regelgeving. De personeelsdienst verzorgt de dossiervoorbereiding op het gebied van personeel voor het politiecollege en de politieraad. Bij de afhandeling van tuchtdossiers staan ze de korpschef bij en zien ze toe op de uniforme toepassing van de rechtspositieregelingen.

Als laatste zijn ze verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het opleidingsbehoefteplan.

Personeelsconsulent Frank Jordens leidt de personeelsdienst.Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - De personeelsdienst
011 27 95 04
PZ.BHT.HRM@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - De personeelsdienst