Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diensten

Het lokaal informatiekruispunt


Binnen het lokaal informatiekruispunt (LIK) worden de taken gegroepeerd die de operationele informatiedoorstroming en de gemeenschappelijke planning ondersteunen. Hier worden met andere woorden alle politionele gegevens verzameld, verwerkt en verspreid.
Organisatorisch gaat het hierbij om de elementen: het functioneel beheer, de centrale dienstplanning en de werking van een bureau informatie en planning (BIP).

Aan het hoofd van het LIK staat commissaris Monique Verduyckt. Zij is tevens aangesteld als referentieambtenaar racisme binnen ons korps.

 1. Het functioneel beheer

  Via de medewerkers van het functioneel beheer wordt de kwaliteit van de processen-verbaal gecontroleerd en gebeurt de voeding van de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG). Het functioneel beheer staat o.m. ook in voor de verspreiding van de binnenkomende briefwisseling en de kantschriften. Ook via externe weg binnengekomen operationele informatie wordt door hen intern binnen het korps verspreid.

 2. De centrale dienstplanning

  De centrale dienstplanner moet instaan voor een gemeenschappelijke dienstplanning over de verschillende functionaliteiten heen.

  De functie wordt ingevuld door hoofdinspecteur Bart Kennes.


 3. Het bureau informatie en planning

  Het bureau informatie en planning (BIP) moet praktische invulling geven aan het verhogen van de operationele informatiedoorstroming en de operationele planning. Dit betekent onder andere instaan voor de voeding en onderhoud van de gewenste technologische vernieuwingen.
  De medewerkers van het BIP staan ook in voor de uitvoering van een aantal specifieke taken zoals backup in het kader van de personeelsplanning en het informaticabeheer, beheer opleidingen in het kader van GI 48, het strafregister, de wapenvergunningen, evenementenbeheer, inbeslaggenomen voorwerpen, het scholenprotocol, de verzending, beheer van archief, enz.

  De medewerkers van het BIP werken onder leiding van commissaris Romain Mariën.


Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Het lokaal informatiekruispunt
011 27 95 79
PZ.BHT.LIK@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - Het lokaal informatiekruispunt