Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79
Een klacht indienen

Klachten en felicitaties

Een klacht indienen inzake de dienstverlening door politie

Een klacht indienen

Wat?

Politiemedewerkers komen dagelijks met zeer veel burgers in contact. Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop wij je geholpen hebben, kan je hierover een klacht indienen.

Voor wie?

Iedereen die niet tevreden is over de manier waarop de politie van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo hem of haar geholpen heeft en hierover een klacht wil indienen.

Hoe?

Er zijn 4 manieren om een klacht in te dienen:

 1. Je kan je klacht over het optreden van een politie-inspecteur van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo indienen door een brief, e-mail of onlineformulier te schrijven naar de stafdienst van het politiekorps. In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief stuur je op naar:
  Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo
  kabinet van de korpschef
  Mijnschoolstraat 84
  3580 Beringen

  of elektronische via: pz.bht.korpschef@police.belgium.eu
  of online via het digitaal loket

 2. Je kan een klacht over het optreden van een politie-inspecteur indienen door een brief of e-mail te richten aan het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief moet toekomen op:
  Vast Comité van Toezicht op de politiediensten
  Wetstraat 52
  1040 Brussel

  of elektronisch via: info@comitép.be

 3. Je kan een klacht over het optreden van een politie-inspecteur van om het even welke politiezone of van de federale politie indienen door een brief of e-mail te richten aan de Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie (AIG). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief moet toekomen op:
  Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie
  Boomsesteenweg 180
  2610 Wilrijk

  of elektronisch via: Antwerpen@aigpol.be

 4. Je kan een klacht over het optreden van een politie-inspecteur indienen aan het loket bij het onthaal van een andere politiezone.

Voorwaarden?

Je moet steeds de volgende zaken in je brief of e-mail vermelden:

 • Dat het om een klacht gaat.
 • Een duidelijke omschrijving van wat er gebeurd is.
 • Jouw contactgegevens.

Afhandeling?

 1. Een klacht over politiemedewerkers van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo die toekomt bij het kabinet van de korpschef.
  Elke klacht onderwerpen wij aan een grondig onderzoek. Als je als klager dit wenst, word je door de korpschef en/of de personeelsconsulent ontvangen. Na het onderzoek ontvangt de klager binnen de twee weken een antwoord.

 2. Een klacht die toekomt bij Comité P.
  Het Comité P kan beslissen dat het onderzoek gevoerd wordt door de korpschef van de betrokken politiezone. in dit geval wordt de klacht afgehandeld zoals hierboven vermeld. Het Comité P kan ook beslissen om zelf een onderzoek te voeren. Het Comité P deelt de conslusies schriftelijk mee aan de korpschef en aan de klager, ten laatste één maand na het afsluiten van het onderzoek.

 3. Een klacht die toekomst bij AIG.
  De AIG kan beslissen dat het onderzoek gevoerd wordt door de korpschef van de betrokken politiezone. In dat geval wordt de klacht afgehandeld zoals hierboven vermeld. De AIG kan ook beslissen om zelf een onderzoek te voeren. De AIG deelt de conclusies schriftelijk mee aan de korpschef en aan de klager, ten laatste één maand na het afsluiten van het onderzoek.
    
 4. Een klacht die ingediend wordt aan het loket van een andere zone.
  De andere zone licht de korpschef van de betrokken zone in. De klacht wordt verder afgehandeld zoals hierboven beschreven onder het eerste punt.


Een klacht indienen Een klacht indienen
Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef
011 27 95 10
PZ.BHT.korpschef@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen - Kabinet van de korpschef