Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diefstal, inbraak en verlies

Inbraak aangeven


Wat?

Wanneer er bij je ingebroken is, neem je best onmiddellijk contact op met de politie. Ook als het gaat om een poging tot inbraak. Raak niets aan, verplaats geen enkel voorwerp en blijf, als het kan, uit de woning. Zo bewaar je eventuele sporen die de politie naar de dader kunnen leiden.

Voor wie?

Iedereen die slachtoffer is van een inbraak of inbraakpoging.

Hoe?

  • Contacteer onmiddellijk de politie.
  • Voor inbraken in Beringen, Ham of Tessenderlo kan dit via het algemeen noodnummer 101.
  • De aangifte gebeurt best door het slachtoffer zelf, maar ook een getuige kan dit bijvoorbeeld doen.
  • Raak niets aan, verplaats geen enkel voorwerp en blijf, als het kan, uit de woning. Zo bewaar je eventuele sporen die de politie naar de
  • Aankoopbewijzen, serienummers, beschrijvingen en foto's van gestolen goederen zijn vaak zeer nuttig bij de aangifte.

Slachtofferhulp

Als slachtoffer van een inbraak kan je een beroep doen op slachtofferhulp. Deze dienstverlening van de politie beperkt zich tot het onthaal, de eerste opvang en het verstrekken van goede basisinformatie aan slachtoffers. In sommige gevallen is dit niet voldoende. Dan verwijst de politie je door naar gespecialiseerde diensten.

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

  • De politie maakt een proces-verbaal op en onderzoekt de diefstal verder.
  • Als je dit wil, kan je slachtofferhulp krijgen.