Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Overlast

Loslopende dieren


Wat?

Loslopende dieren op de openbare weg kunnen gevaarlijk zijn en veroorzaken soms ongevallen. Meestal gaat het over honden, maar soms ook over koeien en paarden, schapen, geiten,...

Zie je een dier los lopen en levert dit een gevaarlijke situatie op, meld dit dan onmiddellijk aan de politie. Wij doen al het mogelijke om het dier te vangen en voor een tijdelijke opvangplaats te zorgen. Als je de mogelijkheden hebt, kan je het dier zelf vangen en tijdelijk opvangen vooraleer je de politie belt. Wanneer de eigenaars gekend zijn, worden ze zo snel mogelijk verwittigd om hun dier op te halen.

Voor wie?

Iedereen kan een loslopend dier melden.

Hoe?

  • Telefonisch op het ogenblik dat je het ziet.
  • Op het noodnummer 101. Dit kan 24 uur op 24.

Kostprijs?

Het melden van een loslopend dier is gratis.

Afhandeling?

Honden

  • De politie geeft de melding door aan een hondenvanger.
  • Deze hondenvanger tracht loslopende honden zo snel mogelijk te vangen en te kijken of deze een chip (identificatie) dragen.
  • Wanneer de eigenaar gekend is, verwittigt de hondenvanger hem of haar om het dier zo snel mogelijk te komen ophalen.
  • Indien de eigenaar niet gekend is, wordt het Blauwe Kruis Lommel verwittigd om het dier op te halen.
  • Indien de eigenaar later nog opduikt, kan deze het dier daar afhalen. Voor de tijdelijke opvang in het dierenasiel moet de eigenaar een vergoeding betalen.

Indien je zelf de hond al gevangen hebt en je kan hem tijdelijk opvangen, verwittig je best de politie. De politie verwittigt steeds het Blauwe Kruis Lommel voor ophaling.

Katten

Zwerfkatten kunnen worden doorgegeven aan de werkplaatsen van de gemeente of rechtstreeks aan het Blauwe Kruis Lommel op volgend e-mailadres: BKzwerfkatten@gmail.com
De gemeente geeft op hun beurt deze informatie door aan het Blauwe Kruis Lommel, die zorgt voor de plaatsing en ophaling van vangkooien.
Ook noodlijdende en gekwetste katten worden opgehaald door het Blauwe Kruis Lommel.

Indien het een nestje kittens (jonger dan 6 weken die tam zijn en met de hand gepakt kunnen worden) van een zwerfkat betreft, kan je contact opnemen met Cat Shelter.
De organisatie werkt volledig op basis van pleeggezinnen die de kittens in huiselijke omgeving de nodige verzorging en socialisatie geven.
Ze worden er opgevangen tot ze via adoptie kunnen verhuizen naar een definitieve thuis.

Andere dieren

Bij meldingen van andere rondzwervende dieren, zoals paarden, pony's, geiten, schapen, koeien, enz. wordt een politiepatrouille gestuurd. Het rondzwervende dier wordt in de mate van het mogelijke ergens ingesperd. Er wordt getracht de eigenaar te achterhalen en te verwittigen. Indien de eigenaar onbekend blijft, wordt het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder gevraagd om het te komen ophalen en opvangen, met kosten. Deze kosten kunnen worden verhaald op de eigenaar, indien deze bekend raakt.

Gevolgen?

  • Wanneer een dier ontsnapt of onbeheerd wordt aangetroffen, kan de eigenaar van het dier een proces-verbaal krijgen.
  • De gemaakte kosten voor het vangen of het verzorgen van de dieren worden teruggevorderd van de eigenaar.
  • Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het veilig bijhouden van zijn of haar dieren. Ook wanneer je de afsluitingen niet voldoende onderhoudt, zodat de dieren kunnen gaan lopen, riskeer je een boete.

Reglement?Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Onthaal en klachtenbehandeling
011 27 95 79
PZ.BHT.onthaal@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen
Wijkantenne Ham
Wijkantenne Tessenderlo