Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 011 27 95 79

dringend 101
niet dringend 011 27 95 79

Diefstal, inbraak en verlies

BIN Tessenderlo


Buurtinformatienetwerken Tessenderlo

In 2017 werd in Tessenderlo het eerste buurtinformatienetwerk van de politiezone opgericht; het BIN Baalberg. Dit buurtinformatienetwerk is het resultaat van het werk van de pioniers Marc Geyskens (coördinator) en Marco Ceustermans (co-coördinator), in samenwerking met de lokale politie, met ondersteuning van de dienst Preventie van het gemeentebestuur. Zij hebben veelvuldig overleg gepleegd en correcte afspraken gemaakt met de verschillende partijen, stelden een charter en een huishoudelijk reglement op, en dragen de preventie gedachte actief uit in de buurt en de politiezone. 

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk is een constructieve samenwerking tussen de burgers van een buurt in de gemeente en de lokale politie, met ondersteuning van het gemeentebestuur. Het doel van een buurtinformatienetwerk – of kortweg BIN – is het verhogen van de veiligheid en de leefkwaliteit in een bepaalde buurt door het opzetten van communicatiestructuren tussen politie en burger.

De BIN-werking steunt op het basisprincipe dat de burger onregelmatigheden en verdachte zaken steeds en onmiddellijk meldt aan de politie, op het telefoonnummer 101. Wanneer de politie een melding binnenkrijgt waarover zij oordeelt dat de buurt hierover geïnformeerd moet worden, kan zij via BE-Alert een BIN-bericht versturen aan alle leden van het BIN. 

Hoe werkt het?

Door een BIN-bericht uit te sturen via BE-alert, kan de politie waar nodig een bepaalde buurt informeren over een verdachte toestand, en tevens vragen om waakzaam te zijn. Waar zij dit nuttig acht kan de politie ook vragen aan de burger om indien mogelijk bijkomende informatie te verstrekken aan de politie, om zo actief samen te werken met de BIN-leden die vanuit hun woning mee de ogen en oren van de politiediensten kunnen zijn.

Ter illustratie: wanneer je als alerte burger een verdachte situatie waarneemt, moet je steeds de politie verwittigen. Is er een BIN actief in de omgeving, dan kan de politie een bericht uitsturen via BE-alert om de buurt te activeren; als in de wijk ineens vele lichten worden ontstoken, zowel binnen als buiten, dan worden eventuele plannen om ergens in te breken mogelijk gedwarsboomd.

Het BIN wil ook het meldingsgedrag van de burger stimuleren én verbeteren. Tijdens informatiebijeenkomsten van het BIN zal de lokale politie nieuwe BIN-leden dan ook steeds tips aanreiken waarmee de kwaliteit van de meldingen kan verhoogd worden. Goed meldingsgedrag is immers essentieel, zowel met betrekking tot het voorkomen van misdrijven (preventie) als met betrekking tot het opsporen en vervolgen van daders (repressie). 

Wie kan lid worden van een BIN?

Deelname aan een BIN staat open voor elke inwoner van de betrokken wijk of buurt. Ook het recht op informatie is geen privilege voor bepaalde bevolkingsgroepen: iedereen die een deelnameformulier bezorgt aan de coördinator kan BIN-lid worden. Tijdens informatiebijeenkomsten of algemene vergaderingen heeft ook elk BIN-lid de mogelijkheid om zijn of haar mening te geven.

Enkele principes:

  • het BIN kan enkel efficiënt werken als de BIN-leden na de ontvangst van een BE-alert bericht ook effectief extra aandachtig zijn, de preventieve tips toepassen die door de politie worden verstrekt, hun beveiligingssystemen controleren en hun woning een bewoonde indruk geven (bijvoorbeeld door de lichten te ontsteken wanneer dat aangeraden wordt).
  • de burger gaat in geen geval zelf patrouilleren of achter daders aangaan, handelen in naam van de politie, of daders opsporen. Dit zijn de basisprincipes van een BIN: een BIN is geen burgerwacht. De wet op de private milities en de wet op de privacy moeten door alle burgers worden gerespecteerd.

Wanneer een BIN-lid het huishoudelijk reglement niet naleeft, kunnen er maatregelen worden getroffen ten aanzien van het BIN-lid. 

 

Vind een BIN-netwerk in mijn buurt (klik op deze link om het BIN-netwerk in uw buurt te vinden).

 

Meer info?

Wil je weten of er binnenkort in jouw buurt een BIN zal worden opgericht, of wil je zelf (mee) een buurtinformatienetwerk opstarten? Neem dan contact op met de dienst Preventie van het gemeentebestuur, op het mailadres preventie@tessenderlo.be of op het nummer 013 66 17 15.

 

Wil je weten welke eigenschappen een BIN-coördinator moet hebben en welke taken deze krijgt toevertrouwd? Nieuwsgierig over de werking, procedures en wetgeving rond buurtinformatienetwerken? Neem dan zeker ook een kijkje op https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/buurtinformatienetwerk.


Dienstverleningen

Meer info?

Hoofdcommissariaat Beringen - Dienst communicatie
011 27 95 68
PZ.BHT.communicatie@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdcommissariaat Beringen
Aanverwante dienstverleningen?
Externe links?